BiznesINFO.pl
Prezydent podpisał nowelę dot. inwestycji energetycznych

ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o kluczowych inwestycjach energetycznych

7 Maja 2021

Autor tekstu:

Radosław Święcki

Udostępnij:

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej. O decyzji prezydenta poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

  • Jakie zmiany zawiera nowela

  • Kiedy ustawa wejdzie w życie

Prezydent podpisał nowelę dot. inwestycji energetycznych

Kancelaria Prezydenta wydała dziś komunikat w którym informuje o podpisaniu w czwartek 6 maja przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy z 20 kwietnia br. o zmianie ustaw ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że głównym celem noweli jest usprawnienie procesu przygotowywania i realizacji inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, a także strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Większość zmian jak wskazuje w komunikacie Kancelaria dotyczy trzech tzw. specustaw inwestycyjnych. Chodzi tu o ustawy z lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; ustawy z lutego 2019 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, a także ustawy z kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Ustawa wprowadza zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także noweli ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Nowela wprowadza także zmiany w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z lipca 2018 roku. 

Jakie zmiany zawiera ustawa?

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że przyjęte w nowelizacji zmiany można zakwalifikować do kilku grup zagadnień, wskazując m.in. przepisy poszerzające katalog inwestycji, które mogą być realizowane w trybie specustawy przesyłowej i terminalowej; przepisy zmierzające do uspójnienia treści trzech tzw. specustaw inwestycyjnych i zapewnienia ujednolicenia ich treści z innymi ustawami, zmiany redakcyjne, w tym będące konsekwencją wprowadzenia innych zmian; regulacje doprecyzowujące obowiązujące normy wywołujące wątpliwości interpretacyjne i różnie stosowane przez organy.

Ponadto nowela zawiera również m.in. przepisy, które jak podkreśla Kancelaria Prezydenta zmierzają do skrócenia czasu uzyskiwania niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji aktów administracyjnych, w szczególności umożliwiające koncentrację i uproszenie procedur administracyjnych, a także wyeliminowanie sytuacji stanowiących przesłankę zawieszenia lub wznowienia postępowania i wprowadzające szczególne rozwiązania pozwalające na uniknięcie przedłużania postępowania.

Elementem podpisanej przez prezydenta ustawy są też przepisy upraszczające i przyśpieszające proces pozyskiwania przez inwestora praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej lub inwestycji w zakresie terminalu, czy przepisy umożliwiające sprawne przygotowanie i realizację inwestycji przesyłowych lub utrzymanie instalacji na obszarach morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego lub w wyłącznej strefie ekonomicznej. 

Nowela to także zmiany weryfikujące listę inwestycji określonych w załączniku do ustawy z lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Okres obowiązywania ustawy przesyłowej przedłużono do końca 2030 roku.

Podpisana wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela wejdzie w życie 7 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Podobne artykuły

Emerytura obywatelska jedynym ratunkiem?

Polska i świat

Gwiazdowski widzi tylko jeden sposób na zachowanie emerytur

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Polska i świat

Santander, PKO, mBank i cztery inne banki z przerwami na weekend. Transakcję lepiej wykonaj zawczasu

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Polska i świat

ING z ogromną awarią. Klienci odcięci od własnych pieniędzy

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polska i świat

Składki ZUS z ogromną podwyżką. W ciągu roku aż 1735 zł do zapłaty

Czytaj więcej >
Piotr Molecki/East News

Polska i świat

Sondaż zaskakuje wynikiem, Donald Tusk powinien go zobaczyć. Opozycja nie może być pewna sukcesu

Czytaj więcej >
Pixabay/Sozavisimost

Polska i świat

Deklaracja musi zostać złożona, masz określony czas. Potem grozi grzywna

Czytaj więcej >