Prace na wysokości – o czym należy pamiętać?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 20 Grudnia 2020

Prace na wysokości – o czym należy pamiętać?

Prace na wysokości zdecydowanie nie są dobre dla każdego. Jeśli masz lęk wysokości, możesz zapomnieć o wchodzeniu na rusztowania. Jeśli zamierzasz zatrudnić się w budownictwie, powinieneś wiedzieć, że prace na wysokości to niebezpieczne zajęcie. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak bezpiecznie wykonywać prace na wysokości.

Czym są prace na wysokości?

Prace na wysokości to prace wykonywane między innymi na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem terenu lub podłogi. Prace na wysokości kwalifikowane są do prac szczególnie niebezpiecznych, ponieważ pracownicy narażeni są na upadek, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, kalectwa, a nawet śmierci.

Jednak nie każda praca wykonywana na wysokości co najmniej 1 metra będzie traktowana jako praca na wysokości. W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest:

  • osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
  • wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Kto może wykonywać prace na wysokości?

Ze względu na specyfikę pracy pracownik nie może mieć lęku wysokości. Jest to warunek niezbędny do spełnienia. Do pracy na wysokości nadają się osoby, które są odpowiedzialne i świadome zagrożeń. Poza tym pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie BHP i zapoznać się z instruktażem stanowiskowym oraz posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, pracownik musi mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej, a także wiedzieć, jak należy się nimi posługiwać. Przed przystąpieniem do pracy na wysokości, musi być świadomy ryzyka zawodowego, wynikającego z wykonywanej pracy na danym stanowisku.

Jak bezpiecznie wykonywać prace na wysokości?

Prace na wysokości powinny być zorganizowane i wykonywane w taki sposób, aby pracownik nie musiał wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych, umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 metra i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 metra. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

Jeśli prace na wysokości są wykonywane na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach, nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 metrów nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, należy upewnić się, że są stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadają odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie. Pomost roboczy musi posiadać powierzchnię wystarczającą dla pracowników, narzędzi i materiałów, jego podłoga musi być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, a w widocznym miejscu powinny być umieszczone informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

W przypadku rusztowań oraz podestów ruchomych wiszących wykonywanie pracy na wysokości powyżej 2 metrów wymaga zapewnienia bezpieczeństwa przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy oraz stabilności rusztowań i odpowiedniej wytrzymałości na przewidywane obciążenia. Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Prace na wysokości powyżej 2 metrów nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, wykonywane na słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach wymagają przede wszystkim sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, oraz zapewnienia stosowania przez pracowników odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Prace na wysokości – najczęstsze przyczyny wypadków

Prace na wysokości są szczególnie niebezpieczne, dlatego należy zadbać o odpowiednią ochronę przed wszelkimi zagrożeniami. Pracownicy, którzy nie są świadomi zagrożenia wynikającego z pracy na wysokości lub bagatelizują te zagrożenia, są najbardziej narażeni. Do tego dochodzi brak odpowiedniego wyposażenia ochronnego lub nieprawidłowe używanie sprzętu ochronnego przez pracowników.

Obowiązkiem pracodawcy jest uświadomienie pracownika o wszelkich możliwych niebezpieczeństwach, przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i wyposażenie w sprzęt ochronny. Natomiast pracownik powinien pamiętać, że przed rozpoczęciem pracy na wysokości powinien dobrze zaplanować każdą czynność.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News