podatek od wzbogacenia
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Podatek od wzbogacenia. Czym tak naprawdę jest? Przedmiot opodatkowania

Celem nadrzędnym wykonywanej przez nas pracy zarobkowej jest zapewnienie godnego życia sobie, jak również bliskim nam osobom. Niejednokrotnie w celu polepszenia komfortu życia decydujemy się na zakup nowego samochodu czy też mieszkania. W naszym życiu zdarzają się również sytuacje, w których zostajemy beneficjentami spadku lub darowizny. W takich sytuacjach nasza sytuacja majątkowa zdecydowanie poprawia się, ale należy pamiętać, że w niektórych przypadkach jesteśmy zobligowani zapłacić podatek od wzbogacenia się. Kiedy obowiązkowo należy zapłacić podatek od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia się. Czym jest?

Poszukiwania informacji na temat podatku od wzbogacenia się mogą zakończyć się niemałą niespodzianką, gdyż w języku prawniczym nie funkcjonuje nazwa „podatek od wzbogacenia się”. Potocznie mówiąc o podatku od wzbogacenia mamy na myśli podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), a także podatek od spadku i darowizn. Dla ułatwienia rozwiniemy te dwa pojęcia podatkowe:

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych – mianem podatku od czynności cywilnoprawnych określamy daninę, która należy uiścić od dokonywania czynności w zakresie cywilnoprawnym, które nie zostały obciążone podatkiem VAT, wysokość daniny jest ściśle uzależniona i zróżnicowana w zależności od podstawy opodatkowania.
 • Podatek od spadku i darowizn – jest podatkiem bezpośrednim (obciąża bezpośrednio dochody lub majątek fizyczny osoby), danina dotyczy bezpośrednio przyrostu majątku osoby objętej tym podatkiem.

Podatek od wzbogacenia. W jakich okolicznościach jesteśmy zmuszeni zapłacić podatek od wzbogacenia?

Podatek od wzbogacenia się to innymi słowy podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. Polskie ustawy podatkowe nie należą do najprostszych, niemniej podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą art. 1 z dnia 9 września 2000 r. regulującą kwestie podatku od czynności cywilnoprawnych należy odprowadzić od poniższych czynności cywilnoprawnych:

 • Przy zawarciu umowy sprzedaży, a także zmiany praw majątkowych i rzeczy, w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży zobligowanym do uiszczenia opłaty jest kupujący, natomiast gdy umowa obejmuję zamianę to obie strony są zobligowane do uiszczenia podatku.
 • Zawarcie umowy dożywocia – nabywca nieruchomości odprowadza daninę.
 • Ustanowienie hipoteki – osoba składająca oświadczenie woli odnośnie hipoteki jest zobligowana do odprowadzenia daniny.
 • Ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz służebności odpłatnej – podatek odprowadza osoba użytkująca lub zyskująca służebność.
 • Umowa o zniesieniu własności oraz o dział spadku – płatnikiem daniny jest podmiot zyskujący rzeczy lub majątkowe prawa ponad udział we współwłasności lub spadku.
 • Umowa nieprawidłowego depozytu – osobą zobligowaną do uiszczenia daniny jest przechowawca.
 • Umowa pożyczki pieniężnej lub oznaczonych rzeczy co do gatunku – osobą zobligowaną do odprowadzenia daniny na rzecz skarbu państwa jest pożyczkobiorca.
 • Zawarta umowa darowizny – daninę płaci obdarowany.
 • Umowa spółki – w przypadku spółki cywilnoprawnej podatek odprowadzają wspólnicy, w przypadku pozostałych umów spółek daninę odprowadza spółka.

W ustawie znajdziemy również odwołania dotyczące podatku od wzbogacenia w przypadku otrzymania spadku i darowizn. Uiszczenie daniny od spadków i darowizn przewidziane jest w następujących sytuacjach:

 • zapis zwykły, ciąg dalszy zapisu, dziedziczenie, zapis windykacyjny, otrzymanie spadku (polecenie testamentowe),
 • polecenie darczyńcy,
 • zniesienia współwłasności o charakterze nieodpłatnym,
 • zachowek w sytuacji, gdy uprawniony nie otrzymał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę w formie darowizny lub w postaci zapisu lub na drodze dziedziczenia,
 • podatek od darowizn obejmuje również nieodpłatne otrzymanie: renty, użytkowania jak i służebności.

Podatek od wzbogacenia. Jak zapłacić podatek od wzbogacenia?

Jeśli chodzi o podatek od wzbogacenia, nabywca ma dokładnie 14 dni od zawarcia umowy na to, by wywiązać się z obowiązku podatkowego. Należy pamiętać, że o powstaniu obowiązku podatkowego z tytułu podatku od wzbogacenia nie zostaniemy poinformowani. Jako płatnicy podatku musimy samodzielnie ustalić kwotę daniny jak i osobiście ją odprowadzić. Aby to zrobić należy wypełnić formularz o oznaczeniu PCC-3, następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym co do miejsca zamieszkania, po czym trzeba uiścić opłatę w kasie urzędu lub opłacić zobowiązanie przelewem. Uwaga! W sytuacji gdy zobowiązani jesteśmy zapłacić podatek od spadku i darowizn, którego wartość przekracza kwotę wolną od podatku, należy złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe odnośnie nabycia rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-3) lub wspólnego zeznania podatkowego (SD-3/1 LUB SD-3). Czas przeznaczony na rozwiązanie obowiązku w przypadku podatku od wzbogacenia to dokładnie miesiąc, licząc od dnia uprawomocnienia postanowienia sądu, który stwierdził nabycie spadku albo zarejestrował akt poświadczający dziedziczenie przez notariusza.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News