pfr
materiały prasowe
Autor Komunikaty prasowe - 3 Lutego 2020

PFR TFI z polskimi firmami na podbój świata

Dotychczas należący do PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował w polskie firmy 329 mln zł. Od chwili założenia, w 2015 r., z udostępnionych w ten sposób środków skorzystało 16 przedsiębiorstw z całego kraju. Niektóre kilkukrotnie. Tylko w minionym roku FEZ sfinansował różnego rodzaju przedsięwzięcia w Stanach Zjednoczonych, Chorwacji, Grecji i w Niemczech. Zaangażowanie Funduszu Ekspansji Zagranicznej w projekty wahało się od 900 tys. zł do kilkunastu milionów euro.

– Powołując Fundusz Ekspansji Zagranicznej, chcieliśmy, żeby jego podstawowe przesłanie sprowadzało się do kilku słów kluczy: „prosto”, „normalnie” i „zwyczajnie” – podkreśla Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI.

Ze spółką technologiczną R22, PFR TFI najpierw w 2018 roku zainwestował w Rumunii, aby rok później wspólnie wejść na rynek chorwacki. Z Elemental Holding grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni w 2017 roku PFR TFI zrealizował wspólną inwestycję na Litwie. Obie strony były tak zadowolone ze współpracy, że w ubiegłym roku podpisały dwie kolejne umowy tym razem związanym z działalnością na rynku USA. Z Samaszem jednym z największych polskich i liczących się na świecie producentów maszyn rolniczych i komunalnych Fundusz będzie współpracować na rynku kanadyjskim i amerykańskim, natomiast z Rainbow Tours w Grecji.

Ekspansja zagraniczna jest naturalnym elementem coraz bardziej wyrównanej walki konkurencyjnej. Walki, w której nie tylko cena, lecz także innowacyjność rozwiązań, poziom technologicznego zaawansowania i wreszcie jakość produktów i usług odgrywają najważniejszą rolę. Nie zapominajmy też, że dywersyfikacja produkcji i usług, przeniesienie centrów dystrybucyjnych bliżej najważniejszych rynków zbytu pozwalają na łagodniejsze przejście przez kryzysy i wahania koniunktury. Polskie firmy coraz częściej analizują „rynkowe okazje” i podejmują ryzyko inwestycyjne – w tym zakresie zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony PFR TFI.

– Warto podkreślić, że zaangażowanie kapitałowe FEZ nie wymaga od firmy zmiany strategii. Fundusz nie włącza się w procesy decyzyjne przedsiębiorstwa, tylko dostarcza finansowanie umożliwiające rozwój na rynkach zagranicznych, zarówno poprzez przejęcia, ekspansję handlową i usługową, jak i np. przez rozwój sprzedaży. Jesteśmy też przygotowani, że współdziałać przy budowie pierwszej polskiej fabryki poza granicami naszego kraju. – zaznacza prezes Małyszko. – Ale na razie zachęcamy do kontaktu z nami, już na etapie tworzenia struktury zagranicznego projektu inwestycyjnego i precyzowania koncepcji. Nasz zespół analizuje każdy projekt ekspansji zagranicznej indywidualnie, nie ograniczamy się tylko do przeglądania wyników finansowych – podkreśla Ewa Małyszko.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej nie dąży do przejęcia kontroli nad realizowanym przedsięwzięciem i stania się udziałowcem większościowym. Fundusz dostarcza kapitał bezpośrednio zagranicznej spółce zależnej i nie wchodzi do struktury własnościowej polskiej spółki matki. To fundamentalna zasada w naszej działalności. Doceniamy trud, jaki włożyli założyciele i twórcy polskich firm w ich rozwijanie. Widać to najlepiej w przypadku wielu firm rodzinnych – budowały je pokolenia dla pokoleń. Podchodzimy do tego z uznaniem. Chcemy wspierać, pomagać rozwijać się, umacniać pozycję i dawać impuls do ekspansji; w konsekwencji dzielić się odpowiedzialnością, ryzykiem i korzyściami, – ale zawsze na partnerskich zasadach. Co nie mniej ważne, jak wyraźnie widać na przywołanych przykładach nasza współpraca nie musi ograniczać się do jednego przedsięwzięcia – zdecydowanie zapewnia prezes Ewa Małyszko.

Polskie firmy potrzebują elastycznego finansowania zagranicznych projektów, umożliwiającego spłatę po uzgodnionym okresie, nieobciążającego bieżących przepływów gotówkowych nowego projektu zagranicznego i niepowodującego regresu do polskiej spółki.

– Mamy na to sposób – zapewnia Ewa Małyszko. – Wspieramy te podmioty, które płacą podatki w Polsce, i coraz częściej przekonujemy się, że istotne dla powodzenia ekspansji zagranicznej oraz jej uwiarygodnienia może okazać się również to, że w przedsięwzięcie jest zaangażowany państwowy podmiot – podsumowuje prezes.

Powyższy materiał jest informacją prasową.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News