Okres wypowiedzenia umowy na czas określony – zasady, terminy
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony – zasady, terminy

Wiele osób, pragnąc się nieustannie rozwijać, decyduje się na zmianę pracy. By rozpocząć karierę w nowym miejscu, należy najpierw rozwiązać trwającą umowę z dotychczasowym zakładem pracy. Istotne jest, by brać pod uwagę okres wypowiedzenia umowy o pracę i pamiętać, że po nowelizacji przepisów długość okresu wypowiedzenia nie różni się w przypadku umów na czas określony i nieokreślony, ale wynika bezpośrednio ze stażu pracy pracownika. Ile zatem wynosi okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

Czym jest umowa o pracę?

Podpisując umowę o pracę, pracownik zobowiązuje się do wykonywania ściśle określonych czynności względem pracodawcy i pod jego zwierzchnictwem. Obowiązki powinny być wykonywane w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę. Co oczywiste, z tytułu umowy o pracę zatrudnionej osobie przysługuje wynagrodzenie.

Uwaga! Pracodawca powinien pamiętać, że umowa o pracę musi mieć formę pisemną. Jeśli umowa o pracę nie została parafowana w formie pisemnej, pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie warunki umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika poprzez przedłożenie umowy o pracę na piśmie. Zazwyczaj pierwsza umowa podpisywana jest na okres próbny, kolejna to często umowa na czas określony, na przykład na rok. Co zrobić w sytuacji, gdy jedna ze stron nie jest zadowolona z ustaleń kontraktu lub warunków? Przepisy prawne przewidują rozwiązanie umowy przez obie strony. W takiej sytuacji trzeba jednak mieć na uwadze okres wypowiedzenia umowy na czas określony.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

Jeszcze niespełna pięć lat temu okres wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony był zdefiniowany inaczej niż obecnie. Przed nowelizacją Kodeksu pracy przepisy dopuszczały możliwość wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy była ona zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Nawet możliwość wypowiedzenia umowy musiała zostać zastrzeżona poprzez pisemny zapis. Obecnie przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy uległy uproszczeniu. Od lutego 2016 roku okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony lub nieokreślony wynosi:

  • dwa tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony przez okres krótszy niż sześć miesięcy;
  • miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej sześć miesięcy;
  • trzy miesiące, kiedy pracownik był zatrudniony przez okres co najmniej trzyletni.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony został ujednolicony. Inaczej rzecz wygląda w przypadku pracowników zatrudnionych na próbny okres trzech miesięcy. Czas wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na okres próbny wynosi:

  • trzy dni, o ile okres próbny nie przekracza dwóch tygodni;
  • jeden dzień, gdy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie;
  • dwa tygodnie, jeśli okres próbny wynosi trzy miesiące.

Jak rozwiązać umowę na czas określony natychmiast?

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony sprawia, że niejednokrotnie pracownik zmuszony jest pozostać przez trzy miesiące u dotychczasowego pracodawcy. Wiele osób u progu zmiany w karierze zawodowej zastanawia się, czy istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Zostaje on skrócony do trybu natychmiastowego w kilku ściśle określonych przypadkach. Należą do nich sytuacje, gdy:

  • pracownik posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające, że ze względów zdrowotnych nie może dalej pracować na danym stanowisku – pracodawca zobowiązany jest w przypadku takiego zaświadczenia przenieść pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu na inne stanowisko odpowiednie dla jego stanu zdrowia i zgodne z kwalifikacjami. Jeśli tego nie uczyni, pracownik ma prawo do niezachowania okresu wypowiedzenia;
  • pracodawca naruszy obowiązki pracownicze – dzieje się tak, np. gdy pracodawca nie płaci na czas wynagrodzenia lub nie zapewni bezpiecznych warunków pracy.


Uwaga! Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę na czas określony bez okresu wypowiedzenia wymaga wskazania konkretnej przyczyny i podkreślania jej podstawy w umowie. Obie strony mogą się również zgodzić na rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za porozumieniem. W takiej sytuacji pracownik i przełożony wspólnie uzgadniają dokładny dzień odejścia pracownika z zakładu pracy.

Ważne! Rozwiązując umowę o pracę za porozumieniem stron należy sporządzić stosowny dokument, który następnie zostanie podpisany przez pracownika i przełożonego.

Pracownik i pracodawca muszą jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy ze skróceniem okresu wypowiedzenia zależne jest od dobrej woli zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Obie strony muszą wyrazić zgodę na takie rozwiązanie stosunku pracy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News