Okres ochronny przed emeryturą. Kiedy się zaczyna? Kogo chroni?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Okres ochronny przed emeryturą. Kiedy się zaczyna? Kogo chroni?

Pracownicy kończący karierę zawodową mają okres ochronny. Przysługują im wówczas dodatkowe prawa, a najważniejszym jest brak możliwości zwolnienia z pracy. Kiedy zaczyna się okres ochronny przed emeryturą? Kto może skorzystać z tego prawa? Czy okres ochronny przed emeryturą wpływa na wysokość pensji?

Okres ochronny przed emeryturą. Wiek emerytalny w Polsce

Okres ochronny przed emeryturą dotyczy najstarszych zatrudnionych w zakładzie pracy osób, które są u zmierzchu kariery zawodowej i zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od 2017 roku wiek emerytalny różni się w zależności od płci. Kobiety mogą przejść na emeryturę, osiągnąwszy 60 lat, mężczyźni zaś po ukończeniu 65. roku życia. Okres ochronny przed emeryturą daje spokój starszym pracownikom, którzy tym samym mają gwarancję, że nie zostaną zwolnieni tuż przed przejściem na emeryturę. Praktyka pokazuje, że najstarsze osoby mają często problem ze znalezieniem pracy. Istnienie okresu ochronnego sprawia jednak, że sytuacja zawodowa najstarszych aktywnych zawodowo osób nie ulegnie nagłemu pogorszeniu.

Od kiedy obowiązuje okres ochronny przed emeryturą?

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy umowa o pracę nie może zostać wypowiedziana przez pracodawcę, jeśli pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pod warunkiem, że okres zatrudnienia uprawnia pracownika do uzyskania świadczeń w momencie osiągnięcia wyżej wskazanego wieku emerytalnego.

Uwaga! Okres ochronny przed emeryturą nie dotyczy osób, które są zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę. Ochroną przedemerytalną objęte są kobiety po ukończeniu 56. roku życia oraz mężczyźni w wieku 61 lat.

Kto może z niego skorzystać? Jakie są zasady?

Jak już wspomniano wcześniej, okres ochronny przed emeryturą obowiązuje dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Co ważne, nie musi być to praca w pełnoetatowym wymiarze, a prawo do ochrony przedemerytalnej otrzymują nawet osoby zatrudnione na 1/16 etatu. Jeżeli pracownik zbliżający się do emerytury zatrudniony jest u kilku pracodawców, wówczas okresy ochronne obowiązują w każdym zakładzie pracy niezależnie od siebie.

Okres ochronny przed emeryturą a wysokość pensji

Wielu pracowników zastanawia się, czy nabywając prawo do ochrony przed emeryturą, ochrona przed wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę nie wpłynie na ewentualną obniżkę pensji. Przepisy precyzują jednak, że podczas okresu ochronnego przed emeryturą warunki w umowie nie mogą zostać zmienione, a pracownik musi otrzymywać dokładnie taką samą wypłatę, jak przed rozpoczęciem ochrony. To oznacza, że pracownik ma zagwarantowane prawnie identyczne zarobki jak dotychczas.

Uwaga! W kilku wyjątkowych sytuacjach wysokość pensji może ulec zmianie podczas okresu ochronnego przed emeryturą. Do takich wyjątków należy przypadek, gdy w zakładzie pracy zmieniono układ zbiorowy.

Do kiedy pracownik może zostać zwolniony?

Warto pamiętać, że okres ochronny przed emeryturą obowiązuje od momentu ukończenia przez pracownika wyżej wskazanego wieku. Oznacza to, że pracodawca ma prawo zwolnić zatrudnione w zakładzie pracy osoby nawet na dzień przed 56. (kobiety) lub 61. (mężczyźni) urodzinami! Nie ma wówczas znaczenia, że okres wypowiedzenia umowy będzie obowiązywał już podczas trwania przedemerytalnej ochrony. Okres ochronny dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli zbliżający się do emerytury pracownik ma parafowany kontrakt na czas określony, stosunek pracy kończy się w momencie zaprzestania obowiązywania umowy, niezależnie od faktu, że odpowiedni wiek został już osiągnięty przez pracownika.

Kiedy okres ochronny nie obowiązuje?

W pewnych sytuacjach pracownicy nie mają prawa do okresu ochronnego przed emeryturą. Takie wyjątkowe przypadki dotyczą następujących osób:

  • pracowników zwolnionych w trybie dyscyplinarnym;
  • pracowników, którzy uzyskali prawo do renty z powodu niezdolności do pracy;
  • pracowników zakładu pracy w stanie upadłości lub likwidacji;
  • pracowników na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, którzy dotychczas nie wypracowali odpowiedniego stażu pracy i nie posiadają okresów zatrudnienia, które dają uprawnienia do emerytury;
  • pracodawców podlegających przepisom o zwolnieniach grupowych;
  • pracowników, którzy stracili zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy lub utracili uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku w sposób niezawiniony.

Okres ochronny przed emeryturą obowiązuje dla pracowników po ukończeniu odpowiedniego wieku i sprawia, że osoby zatrudnione na umowę o pracę mają trwającą 4 lata pewność, że stosunek pracy nie będzie rozwiązany przez pracodawcę. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wyżej wskazanych sytuacji gwarancja ta nie obowiązuje. Nieznajomość tych wyjątków może skutkować nieprzyjemną niespodzianką w trakcie ostatnich lat zawodowej kariery.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News