Na jakich zasadach działa urlop bezpłatny?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 20 Listopada 2020

Na jakich zasadach działa urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny to specyficzna forma tymczasowego zwolnienia. Pracownik ma do niego pełne prawo, lecz w czasie jego trwania nie może pobierać wypłaty, nie przysługują mu również świadczenia społeczne. Warto jednak wiedzieć, że pracownik na urlopie bezpłatnym nie może zostać zwolniony – pracodawca musi go przyjąć na dotychczasowe stanowisko pracy.

Czym jest urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny, jak sama nazwa wskazuje, to przerwa w wykonywaniu dotychczasowej pracy. Na czas urlopu wszelkie prawa i obowiązki pracownika zatrudnionego na umowie o pracę ulegają zawieszeniu. Za urlop bezpłatny nie otrzymuje się wynagrodzenia, a czas spędzony na tymczasowym zwolnieniu, w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, nie jest wliczany do stażu pracy. Pracownikowi nie przysługuje również prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Z powyższego łatwo możemy wywnioskować, że urlop bezpłatny nie daje pracownikowi praktycznie żadnych korzyści, oprócz dodatkowych dni wolnych, które może przeznaczyć na odpoczynek, załatwianie prywatnych spraw lub podróże. Jednak nawet taki urlop ma swoje zalety. Aby otrzymać urlop bezpłatny, pracownik nie musi spełniać żadnych wymagań – wystarczy, że złoży stosowny wniosek w formie pisemnej do swojego pracodawcy, który oczywiście ma prawo go odrzucić. Co więcej, działa to tylko w jedną stronę – pracodawca nie może wysyłać pracownika na urlop bezpłatny, aby np. naprawić trudną sytuację swojej firmy. Nie trzeba nawet podawać przyczyny ubiegania się o tymczasowe zwolnienie z pracy.

Szczególny urlop bezpłatny

Pracownik, za zgodą pracodawcy, może skorzystać ze szczególnej formy urlopu bezpłatnego, na czas którego będzie wykonywał pracę u innego pracodawcy. Również w tym przypadku wystarczy złożyć stosowny wniosek do swojego pracodawcy, a także ustalić czas trwania takiego zwolnienia. W tej wyjątkowej sytuacji, urlop bezpłatny będzie wliczał się do okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Oczywiście pracodawca w dalszym ciągu nie może zmuszać nas do skorzystania ze szczególnego urlopu bezpłatnego. Pracownik może również wykorzystać urlop bezpłatny, aby podjąć się innej pracy i nie musi informować o tym swojego dotychczasowego pracodawcy, jednak wtedy może pracować jedynie na umowie cywilnoprawnej, czyli na umowie zleceniu lub na umowie o dzieło.

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy

Warto wiedzieć, że korzystanie z urlopu bezpłatnego pociąga za sobą konsekwencje w postaci obniżenia wymiaru płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop bezpłatny, jeśli trwa ponad miesiąc, proporcjonalnie zmniejsza prawo pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Przykładowo jeśli pracownik przez cały rok będzie na urlopie bezpłatnym to urlop wypoczynkowy w ogóle nie będzie mu przysługiwał.

Urlop bezpłatny – jak długo może trwać?

Urlop bezpłatny w 2020 roku może trwać przez nieograniczoną ilość czasu. Pracownik może ubiegać się o zwolnienie na kilka dni, tygodni, miesięcy, a nawet na kilka lat – ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje pracodawca, który i tak na czas zwolnienia nie będzie musiał wypłacać wynagrodzenia. Jeśli mówimy o urlopie bezpłatnym, który trwa dłużej niż 3 miesiące, może zaistnieć możliwość odwołania urlopu, lecz tylko z ważnych powodów.

Czy urlop bezpłatny chroni przed utratą pracy?

Pracownik, który zamierza ubiegać się o urlop bezpłatny powinien wiedzieć, że tego typu zwolnienie z pracy oznacza zawieszenie stosunku pracy, a nie jego rozwiązanie. Innymi słowy, pracownika na urlopie bezpłatnym wciąż będą obowiązywać przepisy o ochronie trwałości stosunku pracy, a zatem nie może zostać zwolniony. Pracodawca ma obowiązek przyjąć swojego pracownika z urlopu bezpłatnego, choć pracownik może również złożyć wypowiedzenie, zanim wróci do pracy.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której zakład pracy ogłasza upadłość lub ulega likwidacji – wtedy pracownik może zostać zwolniony w ramach zwolnień grupowych, jeśli przebywa na urlopie bezpłatnym dłużej niż 3 miesiące. Pracodawca może również zastosować zwolnienie dyscyplinarne, jeśli pracownik po zakończonym urlopie bezpłatnym nie przyjdzie do pracy. Wtedy może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News