Mandat za wykroczenie skarbowe
Marek Bazak/East News
Autor Maria Glinka - 5 Lutego 2021

Potężne kary za wykroczenia skarbowe. Rząd ukradkiem zwiększa je niemal trzykrotnie

Mandat za wykroczenia skarbowe już niebawem ulegnie drastycznemu podwyższeniu. Najnowsza rządowa propozycja zakłada, że maksymalny wymiar kary ma wynosić 14 tys. zł. To prawie trzy razy więcej niż obecna stawka.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jakim dokumencie znalazła się propozycja zwiększenia kar
  • Jak rząd argumentuje konieczność podniesienia stawek
  • Za jakie działania może grozić mandat skarbowy

Mandat skarbowy do zwiększenia

Mandat za wykroczenia skarbowe znalazł się w projekcie zmian ustawy o podatku akcyzowym, który trafił do Sejmu pod koniec stycznia. Co do zasady modyfikacje mają koncentrować się na uszczelnieniu obrotu suszem tytoniowym oraz kontrolować jakość paliw. W zapisach ujęto także nowe stawki za niedozwolone działania skarbowe. Dokument ma wejść w życie 1 kwietnia 2021 r.

Obecne przepisy wskazują, że mandat za wykroczenia skarbowe wynosi od 1/10 do dwukrotności najniższego krajowego wynagrodzenia, czyli od 280 zł do 5,6 tys. zł. Sąd dysponuje także prawem do wymierzenia grzywny (280 zł - 56 tys. zł).

Portal gazeta.pl donosi, że rząd domaga się zwiększenia maksymalnego progu kary do pięciokrotności płacy minimalnej. Po zmianach najwyższa stawka grzywny ma wynosić aż 14 tys. zł, czyli dwa i pół razy więcej niż aktualnie.

Dlaczego władza domaga się tak radykalnej podwyżki kar? Autorzy nowego projektu wskazują, że zwiększenie mandatów to „realizacja postulatów praktyki, która dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe”. W uzasadnieniu dokumentu inicjatorzy wskazują także na chęć odciążenia sądów. Dzięki wyższym mandatom organy będą rozpatrywały znacznie mniej spraw dotyczących wykroczeń skarbowych.

Za jaki czyn można otrzymać mandat skarbowy?

Wykroczenie skarbowe jest interpretowane jako czyn zabroniony, pod warunkiem że kwota uszczuplenia nie przekracza progu pięciokrotności pensji minimalnej. Mandat skarbowy grozi każdemu, kto spóźnił się z opłaceniem podatku lub wystawił błędny dowód zakupu.

Decyzja o nałożeniu kary zależy także od interpretacji danej sytuacji. - Zgodnie z kks karę grzywny w drodze mandatu karnego można nałożyć jedynie, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości i nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej - wyjaśnił Bartosz Czerwiński, doradca podatkowy, adwokat w EY.

Wyższy mandat za drobne przewinienia? Niepożądane skutki zmian w prawie

Zdaniem dr Grzegorza Kellera, adwokata w kancelarii SPCG, na propozycję zwiększenia stawek karnych należy patrzeć z dwóch perspektyw. - Oczywiście może to skłaniać urzędników do nakładania mandatów, zamiast występowania do sądu z aktem oskarżenia, gdyż tryb mandatowy jest szybszy i prostszy, a po podwyższeniu wymiaru kary będzie pozwalał również na orzeczenie kary oczekiwanej przez organ - przyznał ekspert w rozmowie z portalem prawo.pl.

Jednak istnieje dość duże ryzyko, że po zmianie prawa organy będą decydowały się nakładanie mandatów o wysokim kalibrze za mniejsze uchybienia wpisujące się w definicję wykroczenia skarbowego. Wśród nich znajdują się takie czyny jak wadliwy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych (niepoprawny od strony formalnej, ale zgody z rzeczywistością).

Niepożądanym skutkiem podwyższenia maksymalnych kwot mandatu może być także nakładanie wysokiej kary na płatnika, który nie przedłożył deklaracji podatkowej, nawet zerowej (dokument, z którego nie wynika kwota podatku). W rezultacie oskarżeni staną przed trudnym wyborem.

Z jednej strony mogą przyznać się do czynu zabronionego i przyjąć mandat. Z drugiej strony obłożeni mandatem mogą nie zgodzić się na karę i wkroczyć na ścieżkę sądową, mimo że rezultat sporu jest niepewny i może być obarczony jeszcze większymi kosztami niż sam mandat.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News