kwestionariusz osobowy pracownika
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 22 Listopada 2020

Kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór 2020 r.

Kwestionariusz osobowy to dokument, który wypełnia pracownik lub kandydat na dane stanowisko, który należy wypełnić podstawowymi danymi osobowymi niezbędnymi do sporządzenia umowy o pracę, z którą jest nierozerwalnie związany. Istnieje jednak w dwóch formach – kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika.

Czy kwestionariusz osobowy jest obowiązkowy?

Kwestionariusz osobowy to najpopularniejsza metoda pozyskiwania danych osobowych kandydatów lub pracowników, ale nie jest to forma wymagana prawnie. Polskie prawo nie definiuje w jaki sposób należy zbierać dane pracowników oraz jak je przechowywać. Reguluje to art. 22 Kodeksu Pracy: „Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą”. Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez następne 10 lat.

Jakie dane może zawierać kwestionariusz osobowy kandydata?

Przyszły pracodawca może żądać określonych danych osobowych od kandydata, którego planuje zatrudnić. Kwestionariusz osobowy zwykle zawiera dane takie, jak:

 • imię i nazwisko (lub imiona),
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe kandydata,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

To nie jedyne dane jakich może oczekiwać pracodawca od kandydata. Czasem może żądać także numeru PESEL lub imion, nazwisk oraz daty urodzenia dzieci pracownika. Jednak pracodawca może wymagać jedynie niezbędnych danych osobowych.

Jakie dane może zawierać kwestionariusz osobowy pracownika?

Osoba zatrudniona musi udzielić informacji pracodawcy o:

 • adresie zamieszkania,
 • numerze PESEL lub rodzaju oraz numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • numerze rachunku bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie,
 • innych danych osobowych pracownika, jeżeli podanie ich jest niezbędne,
 • imionach, nazwiskach oraz datach urodzenia dzieci pracownika,
 • wykształceniu,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Jakich danych osobowych nie może zawierać kwestionariusz osobowy?

Pracodawca nie może żądać dowolnych danych osobowych, których zbierania nie jest w stanie uargumentować. Pracownik ma prawo odmówić podawania zbędnych danych osobowych w formularzu. Ponadto odmowa ze strony pracownika nie może skutkować wypowiedzeniem umowy lub odmówieniem zatrudnienia. Należy pamiętać, że takie czynności są prawnie zabronione.

Kwestionariusz osobowy nie może wymagać danych dotyczących życia prywatnego, czyli:

 • informacji o stanie cywilnym,
 • informacji o religii kandydata,
 • informacji o orientacji seksualnej,
 • informacji o stanie zdrowia,
 • informacji o dalszej rodzinie.

Kwestionariusz osobowy a RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza nowe ograniczenia dotyczące pobierania danych pracowników i zaostrza wymogi dotyczące przetwarzania danych. Zgodnie z RODO, pracodawca może żądać adresu korespondencyjnego, ale adresu zamieszkania już nie.

Obowiązek aktualizowania danych z kwestionariusza osobowego

Kodeks pracy pozwala pracodawcy na gromadzenie i przetwarzanie pewnych danych osobowych pracownika. Pracownik z kolei ma obowiązek te dane pracodawcy udostępnić za pomocą kwestionariusza osobowego lub innej metody przekazywania danych. Osoba zatrudniona musi również te dane aktualizować w razie nastąpienia zmian. Jeżeli pracownik nie poinformuje pracodawcy np. o zmianie adresu korespondencyjnego, może to skutkować konsekwencjami typu nieuwzględnienie pracownika przy przyznawaniu świadczeń, pominięciem pracownika przy przyznawaniu uprawnień pracowniczych lub możliwością nieotrzymania informacji o dochodach.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News