Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu? Ile wynoszą składki?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 30 Stycznia 2021

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu? Ile wynoszą składki?

Wśród wielu odprowadzanych składek przez przedsiębiorców znajduje się miedzy innymi składka zdrowotna, która jest gwarantem ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to jedna z obligatoryjnych składek, do płacenia których zobowiązani są przedsiębiorcy. Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczony zyskuje szereg przywilejów, między innymi dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, również w przypadku wypadku. Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego?

Jak zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Składka zdrowotna jest opłatą obowiązkową, którą płacą wszyscy przedsiębiorcy w Polsce. Uiszczenie omawianej składki jest gwarantem nabycia ubezpieczenia zdrowotnego, które należy do jednego z najistotniejszych i podstawowych ubezpieczeń w Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczenie to w sytuacji choroby, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia lub zdrowia itd. uprawnia poszkodowanego do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Odprowadzane składki po przeliczeniu pomniejszą podatek dochodowy (w sytuacji gdy jest o co pomniejszyć podatek). Składka zdrowotna jest obowiązkowa, odliczana od podatku dochodowego tuż po opłaceniu oraz daje możliwość nieodpłatnego korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami prawa obligatoryjnie ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

 • dzieci,
 • studenci,
 • pracownicy,
 • uczniowie,
 • renciści,
 • emeryci,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • bezrobotni.

Osoba uzyskuje prawo do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej w trakcie podania jej do ubezpieczenia zdrowotnego. Podania dokonuje płatnik składek (pracodawca, uczelnia wyższa, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, urząd pracy, ZUS, KRUS). Osoba zajmująca się prowadzeniem działalności gospodarczej zobligowana jest zgłosić się samodzielnie do ubezpieczenia. Każda osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek podania do ubezpieczenia zdrowotnego każdego z członków rodziny. Tym samym osoby podane zyskają prawo do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej jako osoby ubezpieczone. Przez status członka rodziny rozumie się:

 • dziecko przed ukończeniem 18. roku życia, a w sytuacji gdy kontynuuje naukę, może zostać podane do ubezpieczenia do czasu ukończenia 26. roku życia,
 • małżonek,
 • rodzice,
 • dziadkowie.

Istotny jest fakt, że gdy ubezpieczony nie poinformuje pracodawcy o konieczności podania do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z niego któregoś z członków rodziny, podlega karze grzywny.

Co zyskuje osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne?

Dzięki regularnemu uiszczaniu opłat na poczet składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby ubezpieczone zyskują prawo do korzystania z nieodpłatnych świadczeń o charakterze zdrowotnym. Do realizowanych nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych zalicza się:

 • świadczenia mające na celu zachowanie, przywrócenie lub poprawę promocji zdrowia i ratowania życia,
 • określone świadczenia z zakresu stomatologii,
 • usługi z zakresu uzdrowiskowego oraz opiekuńczo-leczniczego,
 • zaopatrzenie w niezbędne leki, materiały pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
 • świadczenia o charakterze pielęgniarskim,
 • świadczenia z zakresu opieki nad kobietami w ciąży, podczas i po porodzie, opieki nad płodem i noworodkiem.

Jaki jest koszt ubezpieczenia zdrowotnego?

Wysokość składki wynosi 9% podstawy wymiaru. Składka zostaje ustalona w oparciu o wysokość podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Całą składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci pracownik. Składka finansowana jest z podatku w wysokości 7,75%, pozostała jej cześć (1,25%) potrącana jest z uzyskanego dochodu przez pracownika i przekazywana do ZUS. Od podatku można odliczyć w tym zakresie tylko i wyłącznie 7,75%.

Co uwzględnia się w podstawie do wyliczenia składki na ubezpieczanie zdrowotne?

Bazę do ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dowolna zadeklarowana kwota, jednak nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku wraz z wypłatami z zysku. Należy pamiętać, iż nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania wszystkich składek w pełnym wymiarze. W 2020 roku dla przedsiębiorców opłacających ZUS w pełnym wymiarze składka na poczet ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 362,34 zł.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News