Kredyty dla firm – definicja, rodzaje, przepisy
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Kredyty dla firm – definicja, rodzaje, przepisy

Czym są kredyty dla firm? Jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? Co powinna zawierać umowa kredytowa? Jakie znamy rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw?

Czym jest kredyt dla firm?

Kredyt to forma wsparcia pieniężnego, którego podstawą jest umowa kredytowa między bankiem a kredytobiorcą. W umowie obie strony zobowiązują się do określonych rzeczy. Bank udostępnia daną sumę pieniędzy na jakiś cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania jej zgodnie z ustalonym celem i zwrotu w ustalonym terminie wraz z odsetkami i prowizją.

Nie każda firma może otrzymać kredyt. Aby się o niego ubiegać, należy dostarczyć bankowi niezbędne dokumenty, na podstawie których zdolność kredytowa przedsiębiorstwa zostanie poddana ocenie. Jeżeli okaże się, że kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, bank może odmówić udzielenia kredytu albo postawić dodatkowe warunki. Może to być na przykład żądanie zabezpieczenia kredytu.

Co powinna zawierać umowa kredytowa dla firm?

Umowę zawiera się na piśmie, a jej podstawowe elementy to:

 • strony umowy,
 • cel kredytu,
 • jego wysokość i waluta,
 • zasady zaciągnięcia,
 • termin spłaty,
 • oprocentowanie i prowizje,
 • warunki zmiany i rozwiązania umowy,
 • zabezpieczenie,
 • regulacje na temat ewentualnej kontroli spłaty i wykorzystania kredytu,
 • sposób udostępnienia określonej kwoty kredytobiorcy.

Rodzaje kredytów dla firm

Firmy mogą ubiegać się o następujące kredyty:

 • kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – krótkotrwały debet na rachunku bieżącym, z ustalonym limitem zadłużenia, który firma spłaca w momencie pojawienia się na rachunku pierwszych wpływów,
 • kredyt obrotowy – przeznaczony na bieżące zobowiązania firmy lub instytucji, może być przekazany w formie transz z określonymi kwotami i terminami lub w formie linii kredytowej, odnawialny lub nieodnawialny,
 • kredyt inwestycyjny – przeznaczony na inwestycje firmy, na maksymalnie 60 miesięcy; jeśli zakładana jest jednorazowa spłata wraz z odsetkami, czas ten ulega skróceniu do 6 miesięcy,
 • kredyt na inwestycje wskazane – w tym typie kredytu kredytodawca wskazuje cel, na który przeznaczone jest finansowanie. Zawężenie celu kredytowania zazwyczaj jest rekompensowane korzystniejszymi zasadami kredytowymi lub uproszczonymi procedurami.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News