Koordynator - zakres obowiązków, hierarchia w firmie
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Koordynator - zakres obowiązków, hierarchia w firmie

Koordynator to bardzo istotna funkcja, polegająca zazwyczaj na zarządzaniu pracą zespołu, spotkaniach z pracownikami, kluczowych negocjacjach z klientami. Czym różni się stanowisko koordynatora od kierownika? Co jeszcze należy do obowiązków koordynatora?

Koordynator. Główne obowiązki

Sama nazwa „koordynator” wskazuje, że do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy czuwanie nad prawidłową pracą zespołu. Koordynator jest odpowiedzialny za nadzór wykonywanych przez zespół prac. W przypadku wystąpienia uchybień to właśnie osoba pracująca jako koordynator powinna przedstawić uwagi i wskazówki. Koordynator powinien monitorować działanie zespołu, by osoby, których pracę sprawdza, wykonywały czynności jak najbardziej efektywnie. Koordynator to stanowisko specjalistyczne, a więc zatrudniona na nim osoba powinna cechować się niezbędnym doświadczeniem i zdolnościami komunikacyjnymi oraz interpersonalnymi. Niezbędne dla skutecznego monitorowania pracy jest również wysoko rozwinięte myślenie analityczne. Wśród podstawowych obowiązków koordynatora znajdują się:

  • kompleksowa koordynacja projektów,
  • planowanie codziennej pracy zespołu,
  • troska o prawidłowy przepływ informacji,
  • pilnowanie terminów,
  • kooperacja z innymi działami,
  • prowadzenie dokumentacji.

Koordynator często jest również odpowiedzialny za raportowanie przebiegu pracy zespołu przed przełożonymi, np. zarządem.

Koordynatorzy. Branże, stanowiska i sektory

Zgodnie z zapisem Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zatrudnienia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników. Ponadto w wielu branżach obecność koordynatora okazuje się niezbędna. Przede wszystkim należy wspomnieć o koordynatorach działów sprzedaży, którzy odpowiedzialni są za skuteczne generowanie zysków przez zespół. Koordynatorzy potrzebni są obecnie niemal we wszystkich obszarach gospodarki. Osoby na tym stanowisku są zatrudnione w przedsiębiorstwach, w których zachodzi potrzeba ciągłego zarządzania zespołem i nadzorowania poszczególnych pracowników. Koordynatorzy pracują w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, call center, a także firmach technologiczno-informatycznych.

Koordynator. Niezbędne wymagania, doświadczenie i cechy osobiste

Oczywistym jest, że do rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowisku koordynatora potrzebne jest wcześniejsze doświadczenie, a także umiejętność zarządzania zespołem i wysoko rozwinięta zdolność myślenia analitycznego. Koordynator musi legitymować się też odpowiednim wykształceniem, zwykle z zakresu ekonomii lub zarządzania. Osoba koordynująca prace zespołu musi ponadto posiadać dogłębną wiedzę o branży, a w związku z częstymi kontaktami międzynarodowymi w wielu przedsiębiorstwach na stanowiskach koordynatora coraz częściej wymagana jest również znajomość języka angielskiego. Bardzo ważna jest też odporność na stres i gotowość do pracy w wymiarze nadliczbowym. Dobry koordynator musi również wiedzieć, jak doskonale zorganizować swoją pracę i podległego mu zespołu, oraz liczyć się z wykonywaniem zadań pod presją czasu. Co oczywiste, koordynator musi liczyć się z różnymi charakterami członków koordynowanego przez niego zespołu, w związku z czym wiedza z zakresu psychologii i umiejętność rozwiązywania problemów jest dodatkowym atutem na tym stanowisku. Szczegółowy zakres obowiązków koordynatora różni się w zależności od branży, sektora czy przedsiębiorstwa.

Koordynator a kierownik. Podobieństwa i różnice

Stanowiska koordynatora i kierownika bywają niekiedy mylone, choć zazwyczaj różnią się zakresem obowiązków i pozycją w hierarchii firmy. Kierownik zwykle odpowiada za bieżącą działalność przedsiębiorstwa, koordynator natomiast odpowiedzialny jest za prawidłową i terminową realizację zamówień lub projektów, a także nadzór nad zespołem i jego działaniami. Najczęściej to kierownik stoi w hierarchii stanowisk firmowych nad koordynatorem, choć szczegóły w tym zakresie zależą od organizacji pracy danej firmie. Kolejną różnicą zwykle bywają warunki zatrudnienia. Co do zasady, stanowiska koordynatorów i kierowników są dobrze płatne, ale kadra kierownicza w wielu zakładach pracy może liczyć na dodatkowe korzyści, np. na udziały w akcjach firmy czy atrakcyjne fundusze emerytalne. Oba stanowiska łączy natomiast prestiż i fakt, że zarówno koordynator, jak i kierownik są przełożonymi dla grupy pracowników. Na wielu stanowiskach osoby wykonujące obowiązki koordynatora nazywane są również managerami projektu, w innych przypadkach pracę koordynatora wykonują kierownicy zarządzający. Jak pokazuje praktyka, szczegółowy zakres obowiązków i różnice między koordynatorem a kierownikiem zależą od standardów przyjętych w poszczególnych zakładach pracy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News