Kiedy zaliczka jest mniej korzystna od zadatku?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 20 Listopada 2020

Kiedy zaliczka jest mniej korzystna od zadatku?

Zaliczka to specyficzna forma płatności za usługę, która zostanie wykonana w przyszłości. Jeśli umowa zostanie zerwana, zaliczkę należy bezwzględnie zwrócić. Warto wyjaśnić, kiedy taka płatność jest bardziej opłacalna, a kiedy warto skorzystać z zadatku.

Zaliczka – definicja

Czym właściwie jest zaliczka? Kodeks cywilny nie podaje nam żadnej definicji, jednak zaliczkę możemy rozumieć jako wpłatę określonej kwoty na poczet usługi, która zostanie wykonana w przyszłości. Płatność ta jest wykonywana z góry celem zarezerwowania wykonania usługi lub produktu i może obejmować dowolną część wartości usługi. Zaliczka w istotny sposób różni się od zadatku w sytuacji, gdy jedna ze stron nie zobowiązuje się do wykonania podpisanej wcześniej umowy. Zanim wybierzemy preferowaną formę płatności, warto wyjaśnić, na jakiej zasadzie działa zaliczka.

Czy zaliczka musi zostać zwrócona?

Jeśli zaliczka została już wpłacona na poczet jakiejś usługi, a zleceniobiorca zdecydował się wycofać z umowy, kwota pieniężna musi zostać zwrócona. Na tej samej zasadzie – jeśli to my jesteśmy zleceniobiorcą i otrzymaliśmy zaliczkę, to za niewykonaną usługę należy ją zwrócić zleceniodawcy.

Pod tym względem, zaliczka wyraźnie różni się od zadatku, który z kolei w znacznie większym stopniu zapewnia realizację umowy. Jeśli zlecono wykonanie danej usługi i wpłacony został zadatek, a umowa nie została zrealizowana z winy jednej strony, druga strona, czyli ta poszkodowana, ma prawo zachować wpłacony zadatek.

Zaliczka pozwala odliczyć poniesione koszty

Zaliczka, w przeciwieństwie do zadatku, daje nam możliwość odliczenia poniesionych kosztów. W sytuacji gdy druga strona umowy przekazała nam zaliczkę na wykonanie usługi, po czym zmienia zdanie i zrywa umowę, możemy pobrać część pieniędzy z zaliczki, aby pokryć koszty, które powstały na drodze wykonywania usługi i oddać pozostałą kwotę zleceniodawcy.

Zaliczka a VAT

Otrzymanie zaliczki na poczet towarów lub usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego. To samo dotyczy zadatku, przedpłaty i raty. Obowiązek podatkowy odnosi się tylko do otrzymanej kwoty, przy czym nie jest istotne, że stanowi ona zaledwie część sumy wynikającej z umowy. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki i zobowiązuje przedsiębiorcę do wystawienia faktury zaliczkowej najpóźniej do 15-ego dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę.

Czym zaliczka różni się od zadatku?

Pamiętajmy, że zaliczka i zadatek to dwa różne pojęcia. W przypadku zaliczki za niewykonanie umowy należy ją zwrócić w całości, lub jej część po odliczeniu poniesionych kosztów. Tymczasem zadatek jest regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi, jeśli umowa nie została wykonana z winy jednej ze stron. Co więcej, jeśli to my wpłaciliśmy zadatek, a druga strona nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, możemy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Zaliczka i zadatek są często mylone ze sobą, choć są to dwie różne formy płatności. Brak znajomości definicji może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów, dlatego warto umieszczać w dokumentach zapis, który będzie jasno mówił o konsekwencjach niewywiązania się z umowy.

Zaliczka czy zadatek? Podsumowanie

Mając na uwadze rozróżnienie między zaliczką a zadatkiem, możemy stwierdzić, która forma płatności jest dla nas bardziej korzystna. Z punktu widzenia zleceniodawcy, wpłacenie zaliczki może okazać się lepszym rozwiązaniem, ponieważ jeśli w wyniku bliżej nieokreślonych czynników nastąpi zerwanie umowy, zaliczka powróci do rąk zleceniodawcy w całości, lub pomniejszona o poniesione koszty. Gdyby wpłacony został zadatek, zleceniobiorca miałby prawo zachować pieniądze.

W związku z powyższym, będąc zleceniobiorcą, zdecydowanie bardziej opłaca się wybierać zadatek. Taka forma płatności zabezpiecza nasze interesy w sytuacji, gdy zamierzamy wywiązać się z umowy. Zaliczka w znacznie mniejszym stopniu chroni zleceniobiorców przed nieoczekiwanym zerwaniem umowy. Oczywiście mogą pojawić się sytuacje, w których okaże się, że zadatek również będzie trzeba zwrócić, lecz dotyczy to wyłącznie niewykonanej umowy, jeśli odpowiedzialność ponoszą obie strony lub żadna ze stron nie ponosi jej wcale.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News