Kiedy wystawia się fakturę pro forma?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Kiedy wystawia się fakturę pro forma?

Czym jest pro forma? Kiedy należy ją wystawić? Jakie elementy powinna zawierać oraz jakie są skutki wystawienia tego dokumentu? Czy zastępuje fakturę VAT?

Co to jest pro forma?

Pro forma jest rodzajem dokumentu wystawianego w obrocie gospodarczym w celu przedstawienia szczegółów transakcji, czyli może być:

 • formą oferty handlowej,
 • dokumentem określającym kwotę do zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi,
 • formą wezwania do zapłaty,
 • dokumentem wystawianym dla kontrahenta przed zapłatą przez niego zaliczki za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi, informującym w szczególności o kwocie wymaganej zaliczki.

Pro formę wystawia się przede wszystkim jako podstawę do dokumentacji dokonania przez nabywcę zapłaty w formie zaliczki.

UWAGA! Pro formę wystawia się zawsze przed otrzymaniem części zapłaty za towar lub usługę.

Wystawienie pro formy nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury VAT po otrzymaniu zapłaty, w tym zaliczki, którą należy udokumentować fakturą VAT wystawioną nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy towaru lub usługi.

Jakie skutki niesie wystawienie pro formy?

Pro forma nie jest fakturą, więc nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ponieważ nie odzwierciedla ona dokonanej sprzedaży ani innej operacji gospodarczej.

Ponadto wystawienie pro formy:

 • nie powoduje obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku,
 • nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT,
 • nie dokumentuje również przychodu i kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym,
 • nie odzwierciedla operacji gospodarczej i nie stanowi podstawy do realizacji płatności w ramach mechanizmu tzw. split payment.

Jakie elementy powinna zawierać pro forma?

Pod względem wyglądu pro forma nie różni się od zwykłej faktury, dlatego powinna zawierać przede wszystkim wyraźne oznaczenie w postaci dopisku „FAKTURA PRO FORMA”. Powinna także zawierać następujące informacje:

 • datę oraz numer dokumentu,
 • dane sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwę towaru/usługi,
 • cenę jednostkową netto,
 • wartość netto,
 • stawkę podatku VAT,
 • kwotę podatku VAT,
 • wartość brutto,
 • podsumowanie kwot,
 • podpis wystawcy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News