Jakie są rodzaje umów o pracę?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Jakie typy umów o pracę wyróżnia Kodeks pracy? Czym się różnią? Jakie warunki musi spełniać taki dokument? Która forma zatrudnienia jest dla nas korzystna?

Jakie rodzaje umów wyróżnia Kodeks pracy?

Umowa o pracę to podstawowy, dwustronnie zobowiązujący dokument łączący pracodawcę i pracownika. Jej podstawą jest świadczenie stosunku pracy. W zamian za wykonywanie określonych w umowie o pracę czynności pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie. Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie mogą zawrzeć pracodawca i pracownik. Możemy wyróżnić następujące formy umów o pracę:

  • umowa o pracę na okres próbny,
  • umowa o pracę na okres wykonywania określonej pracy,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa o pracę na czas nieokreślony,
  • umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
    .

Umowa o pracę na okres próbny

Zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę na okres próbny może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące. Ta forma umowy ma na celu sprawdzenie nowego pracownika i podjęcie decyzji, czy sprawdzi się on na konkretnym stanowisku pracy.

Umowa o pracę na okres wykonywania określonej pracy

Umowa zawierana jest w przypadku wykonania ściśle określonej pracy, lecz terminu jej zakończenia nie da się precyzyjnie określić.

Umowa o pracę na czas określony

Umowę o pracę na czas określony charakteryzuje z góry określony czas trwania, ustalony w momencie jej podpisywania. Pomimo tego, umowę o pracę na czas określony można przedłużyć lub rozwiązać przed jej wygaśnięciem. Wypowiedzenia umowy może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony to najkorzystniejsza dla pracownika opcja zatrudnienia. Oczywiście, umowę taką można wypowiedzieć, zachowując lub pomijając okres wypowiedzenia zgodnego z czasem, jaki przepracował pracownik w danej firmie.

Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

Umowa o pracę na zastępstwo podobna jest do umowy o pracę na okres wykonywania określonej pracy. Zwiera się ją w przypadku, gdy jeden z pracowników przez pewien czas nie będzie mógł świadczyć pracy na rzecz pracodawcy i jest to nieobecność usprawiedliwiona. Umowa ta jest umową tymczasową, a co za tym idzie, okres jej wypowiedzenia jest bardzo krótki i wynosi 3 dni robocze, niezależnie od tego, na jaki okres umowa została zawarta.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News