Jaki jest podatek od darowizny?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Jaki jest podatek od darowizny?

Rozbudowane przepisy na temat darowizn dokładnie opisują konieczność płacenia podatku od darowizny określonych osób na rzecz innych osób, z którymi pozostają w konkretnych relacjach. W niektórych sytuacjach konieczne jest zapłacenie podatku od darowizny od bliskiej rodziny. Jaka jest jego wysokość i jakie są zasady zwolnienia z opłaty?

Czym jest darowizna?

Darowizna to przekazanie przez darczyńcę konkretnego przedmiotu, praw czy udziałów określonej osobie, bez otrzymania w zamian korzyści majątkowych. Stanowi więc uszczuplenie majątku darczyńcy na rzecz osoby obdarowanej. Pomimo że umowa jest bezpłatna, darczyńca może oczekiwać podjęcia określonych działań przez osobę obdarowaną i egzekwować ich wykonanie. W przypadku zajścia określonych okoliczności, jak np. nagłe zubożenie darczyńcy po podpisaniu umowy, gdy przekazanie darowizny jeszcze nie nastąpiło, darczyńca może się wycofać.

Jakie są grupy podatkowe?

Wysokość podatku od darowizny zależna jest od stopnia spokrewnienia darczyńcy z osobą obdarowaną. Wyróżniamy cztery grupy podatkowe charakteryzujące się inną kwotą wolną od podatku i wysokością podatku.

Grupa 0 – małżonek, rodzeństwo, zstępni, wstępni, macocha, ojczym, pasierb – brak podatku niezależnie od wysokości przekazanej darowizny. Od października w myśl nowowprowadzonych przepisów za zstępnych uważa się też osoby przebywające w domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Adekwatnie za wstępnych uważa się osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzące placówkę opiekuńczą.

Grupa 1 – grupa 0 oraz teściowie, zięć, synowa – kwota wolna od podatku 9 637 zł

Grupa 2 – rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie innych zstępnych – kwota wolna od podatku 7 276 zł

Grupa 3 – pozostałe osoby - kwota wolna od podatku 4 902 zł

Wyodrębniona z grupy 1 grupa 0 jest zwolniona z płacenia podatku w momencie, gdy darowizny, które otrzymała od tej samej osoby w ciągu 5 lat nie przekraczają kwoty 9 637 zł lub gdy ta kwota zostanie przekroczona, ale w ciągu 6 miesięcy fakt otrzymania darowizny zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego. Zgłoszenie nie jest konieczne w przypadku zawarcia umowy darowizny w postaci aktu notarialnego.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Podatek obliczamy od nadwyżki nad kwotą wolną od podatku przewidzianą indywidualnie dla każdej z grup podatkowych.

Grupa 1

  • kwota nadwyżki do 10 278 zł to 3% podatku,
  • kwota nadwyżki powyżej 10 278 zł do 20 556 zł to podatek w wysokości 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
  • kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł to podatek w wysokości 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Grupa 2

  • kwota nadwyżki do 10 278 zł to 7% podatku,
  • kwota nadwyżki powyżej 10 278 zł do 20 556 zł to podatek w wysokości 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł,
  • kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł to podatek w wysokości 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Grupa 3

  • kwota nadwyżki do 10 278 zł to 12% podatku,
  • kwota nadwyżki powyżej 10 278 zł do 20 556 zł to podatek w wysokości 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł,
  • kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł to podatek w wysokości 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Jeśli darowizna dotyczy konkretnego przedmiotu, a nie samych pieniędzy, wartość przedmiotu określa się na podstawie obowiązujących cen rynkowych dla rzeczy tego gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Jeśli wycena darowizny dokonana przez obdarowanego jest niezgodna ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego może wezwać nabywcę do podwyższenia lub obniżenia wartości, jednocześnie wydając swoją opinię na temat wartości przedmiotu.

Podatek od darowizny ze zbiórki publicznej

Obecnie bardzo często przeprowadzane są zbiórki na różne cele, nierzadko są to zbiórki internetowe. Osoba przeprowadzająca zbiórkę nie musi płacić podatku w momencie, gdy żaden darczyńca nie przekroczył przez 5 lat sumy darowizn w kwocie 4 902 zł. Zakładający taką zbiórkę publiczną nie muszą do tej wysokości płacić podatku niezależnie od tego, czy zbierają pieniądze dla siebie czy dla innej osoby.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News