Jak napisać wniosek o urlop bezpłatny?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Jak napisać wniosek o urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny jest zazwyczaj związany z sytuacją awaryjną, np. chorobą bliskiego lub chęcią podjęcia tymczasowej pracy. Jak prawidłowo napisać wniosek o urlop bezpłatny? Jakie są jego konsekwencje?

Podczas trwania urlopu bezpłatnego pracownik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca z obowiązku wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za ten czas.

Udzielenie urlopu bezpłatnego

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Pracownik nie musi uzasadniać wniosku o urlop bezpłatny. Pracodawca natomiast nie ma prawa skierować pracownika na bezpłatny urlop ani zmusić go do skorzystania z takiego urlopu.

Nie ma ograniczenia co do długości przebywania na urlopie bezpłatnym. W przypadku urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż 3 miesiące pracownik może ustalić z pracodawcą możliwość odwołania pracownika z urlopu z powodu wystąpienia ważnych przyczyn.

Jak napisać wniosek o urlop bezpłatny?

Udzielenie urlopu bezpłatnego odbywa się na podstawie wniosku pracownika. We wniosku należy zawrzeć:

  • imię i nazwisko,
  • zajmowane stanowisko.

Należy również podeprzeć się podstawą prawną, tj. art. 174 Kodeksu pracy. We wniosku o urlop bezpłatny wystarczy napisać: „Wnoszę o udzielenie mi bezpłatnego urlopu w terminie od… do…, na podstawie art. 174 Kodeksu pracy”.

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy

Prawo pracy nie wymaga od pracownika wykorzystania w pierwszej kolejności przysługującego urlopu wypoczynkowego, a dopiero po jego wyczerpaniu skorzystania z urlopu bezpłatnego. Można udzielić urlopu bezpłatnego nawet wtedy, gdy urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany.

Jakie są konsekwencje wniosku o urlop bezpłatny?

Urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy. Jest to czas zawieszenia obowiązków pracowniczych, w związku z czym pracodawca nie opłaca za ten okres składek ZUS pracownika, czego konsekwencją jest przerwa w ubezpieczeniu chorobowym.

Ponadto pracownikowi w tym okresie nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczeń rehabilitacyjnych.

Przez pierwsze 30 dni trwania urlopu bezpłatnego pracownik ma prawo, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Po okresie 30 dni pracownik traci to prawo, ale może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny lub sam opłacać składkę.

Czy można zrezygnować z urlopu bezpłatnego?

Rezygnacja z urlopu jest możliwa jedynie wówczas, gdy zgodę na to wyrażą obydwie strony – pracownik i pracodawca. W tym celu pracownik powinien złożyć wniosek o rezygnację z urlopu bezpłatnego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News