Ile może wynosić czas pracy kierowcy?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Ile może wynosić czas pracy kierowcy?

Praca kierowcy wymaga nieustannego skupienia w celu zachowania bezpieczeństwa na drodze oraz zapewnienia jak najsprawniejszego przewozu towarów lub osób. Zawód ten wiąże się z licznymi regulacjami prawnymi dotyczącymi czasu pracy kierowcy i przerw, a ich nieprzestrzeganie doprowadzić może do bolesnych finansowo konsekwencji dla firmy transportowej. Warto znać dobrze przepisy, by uniknąć kar, ale i stworzyć jak najbardziej bezpieczne warunki pracy.

Kogo według przepisów nazywamy kierowcą?

Według obowiązującego unijnego Rozporządzenia nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r., kierowcą jest zarówno osoba, która prowadzi pojazd nawet przez niedługi czas, jak i osoba transportowana pojazdem, gotowa do przejęcia obowiązku jego prowadzenia jeśli zajdzie taka potrzeba. Minimalny wiek pomocników kierowcy to 18 lat. Państwa jednak mogą samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą obniżenia wieku do lat 16 w przypadku, gdy transport odbywa się w obrębie państwa na obszarze do 50 km od miejsca, w którym pojazd stacjonuje, jeśli celem obniżenia wieku jest uzasadnienie szkoleniowe oraz gdy nie narusza przepisów prawa pracy danego kraju.

Co wchodzi w skład czasu pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy łączy w sobie o wiele więcej składowych niż tylko prowadzenie pojazdu. Godziny pracy naliczane są także podczas wykonywania załadunku lub rozładunku, a także nadzorowania innych osób, które tę czynność wykonują oraz oczekiwanie na przyjęcie lub odbiór towaru, jeśli przed rozpoczęciem pracy kierowca nie znał jego dokładnej godziny. Ponadto godziny liczone są również w trakcie uzupełniania wszelkich formalności związanych z transportem, wykonywania prac związanych z zabezpieczeniem towaru i z samym transportem lub naczepą. Należy doliczyć również dzienną 45-min. przerwę, która przysługuje kierowcy po 4,5h pracy. W przypadku kierowców zajmujących się przewozem osób w skład czasu pracy nalicza się również obsługę osób korzystających z przejazdu.

Co nie wchodzi w skład czasu pracy kierowcy?

Do czasu pracy kierowcy nie wliczamy godzin związanych z nieprzerwanym dobowym odpoczynkiem czy przerw dobowych. Do ilości godzin nie dodajemy również tych wynikających z nieuzasadnionych postojów.

Regulacje dotyczące czasu pracy

Zgodnie z przepisami dzienny czas pracy kierowcy powinien wynosić maksymalnie 9 h, ale dwa razy w ciągu tygodnia możliwe jest jego wydłużenie do 10 h. Tygodniowy czas pracy kierowcy może wynosić maksymalnie 56 h, jednak istotne jest zwrócenie uwagi na dwa kolejno następujące po sobie tygodnie pracy. Według przepisów suma liczby godzin z dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 h. W praktyce oznacza to, że jeśli w jednym tygodniu kierowca przepracuje przykładowo 54 h, w kolejnym może przepracować tylko 36 h. Należy pamiętać, że mając na myśli tydzień, mówimy o okresie od północy z niedzieli na poniedziałek do kolejnej północy z niedzieli na poniedziałek.

Praca w porze nocnej

Przepisy dotyczące pracy w porze nocnej regulują dwie kwestie. Po pierwsze z godzin od północy do 7 rano pracodawca wybiera zakres czterech dowolnych godzin. Jeśli kierowca chociaż przez moment będzie podczas nich pracował, jego dobowy limit godzin pracujących nie może przekroczyć 10 h. Druga kwestia to wybranie przez pracodawcę zakresu ośmiu godzin pomiędzy 21:00-7:00. Pracownik za każdą z godzin przepracowanych w wybranym przez pracodawcę zakresie ośmiu godzin otrzymuje dodatek w postaci 20% do każdej godziny. Jeśli podczas tego zakresu godzin pracownik wykonuje nadgodziny, wówczas otrzymuje dodatek w wysokości 100% za każdą nadgodzinę.

W jaki sposób naliczane są przerwy dla kierowcy?

Istnieje kilka rodzajów przerw, które przysługują kierowcy. Pierwsza z nich to przerwa następująca po maksymalnie 4,5 h prowadzenia pojazdu. Długość takiej przerwy to 45 minut. Może zostać ona również podzielona na dwie krótsze przerwy, z których pierwsza trwać będzie co najmniej 15 min., a druga co najmniej 30 min. Kierowcy korzystają również z dziennego i tygodniowego wypoczynku. Regularny dzienny okres odpoczynku, w którym kierowca może dowolnie dysponować swoim czasem, to 11 h. Można go również wykorzystać w dwóch częściach, z czego pierwsza wynosić musi co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin. Za skrócony dzienny okres odpoczynku uznaje się taki, który trwa minimum 9, ale mniej niż 11 godzin. Tygodniowy okres wypoczynku natomiast przysługuje po upływie sześciu 24 h okresów naliczanych od dnia ostatniego tygodniowego odpoczynku. W ciągu dwóch następujących po sobie tygodni kierowca musi wykorzystać dwa regularne tygodniowe okresy wypoczynku, tj. 45 h nieprzerwanego odpoczynku, w którym dowolnie dysponuje swoim czasem, lub jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający minimalnie 24 h i jeden regularny tygodniowy okres wypoczynku. Skrócony wypoczynek kierowca musi jednak w późniejszym czasie odebrać.

Kary za nieprzepisowy czas pracy kierowców

Suma godzin czasu pracy kierowcy nie może w perspektywie 4 miesięcy wynosić więcej niż średnio 48 h tygodniowo. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy. Zatem jeśli na przykład czterdziestoośmiogodzinny tydzień pracy zostanie przekroczony o 2 h, kara to 50 zł, jeśli o 8h – 100 zł, jeśli o 12 h – 250 zł, natomiast za każdą przekroczoną godzinę powyżej 12 h kara wynosi 350 zł.

Pakiet mobilności czyli nowe przepisy dotyczące transportu

W sierpniu 2020 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące transportu na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi wypoczynek trwający powyżej 45 h nie może odbywać się w kabinie ciężarówki. Jeśli odpoczynek odbywa się poza miejscem zamieszkania, pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu. Ponadto pracodawca w taki sposób musi dopasować harmonogram pracy, by każdy z pracowników mógł wrócić do miejsca zamieszkania lub bazy maksymalnie co cztery tygodnie. Pojawiają się też zmiany dotyczące wydłużenia czasu pracy o jedną lub dwie godziny, jeśli pracownik zmierza na odpoczynek tygodniowy. Czas ten również podlega późniejszemu odebraniu przez pracownika. Nowe przepisy nakładają także konieczność wymiany tachografów na nowe, rejestrujące miejsca przekroczenia granicy i załadunków.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News