Forum Gospodarki Energetycznej
materiały prasowe
Autor Komunikaty prasowe - 5 Marca 2020

Forum Gospodarki Energetycznej 2020

„Energetyka i ciepłownictwo – wyzwania na nową dekadę” pod tym hasłem, w dniach 15-17 marca w Krakowie, odbędzie się tegoroczne Forum Gospodarki Energetycznej. W trakcie konferencji eksperci, przedstawiciele świata biznesu i nauki oraz administracji będą dyskutować o problemach i wyzwaniach stojących przed krajowym sektorem paliwowo-energetycznym.

Forum Gospodarki Energetycznej (FGE) to cykliczne wydarzenie organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski. W trakcie tej edycji uczestnicy forum przez dwa dni będą analizować i omawiać wyzwania oraz szanse dla Polski związane z energetyką i ciepłownictwem. Debaty, na które zapraszają organizatorzy FGE to dyskusje wokół skonkretyzowanych zagadnień, takich jak m.in. „Racjonalny mix energetyczny dla Polski – czyli jaki?”, „Rynek paliw dla energetyki i ciepłownictwa”, „Szanse i zagrożenia dla kogeneracji na lokalnych rynkach ciepła” czy „Konsument na rynkach energii elektrycznej i ciepła”.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z opiniami i doświadczeniami prelegentów reprezentujących największe w Polsce spółki energetyczne, górnicze, ciepłownicze, jednostki naukowe i uczelnie wyższe, a także instytucje z branży paliwowo-energetycznej. Z punktu widzenia aktualnych trendów, ciekawie zapowiada się m.in. panel „Odnawialne źródła energii w energetyce i ciepłownictwie – kluczowe aspekty ekonomiczne i techniczne”, który odbędzie się w poniedziałek 16 marca. Paneliści przedstawią najbardziej skuteczne i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie dostępne na rynku.

– Forum Gospodarki Energetycznej staje się z roku na rok coraz ważniejszym wydarzeniem dla sektora paliwowo-energetycznego. Jego formuła oraz obecność osób mających realny wpływ na branżę pozwala na wymianę myśli i tworzenie rozwiązań, które mają znaczenie dla przyszłości energetyki i ciepłownictwa – powiedział Jacek Kamiński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Forum.

Forum corocznie odbywa się w marcu w Krakowie. Patronat nad forum objęli: Jacek Sasin, Wicepremier – Minister Aktywów Państwowych, Jarosław Gowin, Wicepremier – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Michał Kurtyka – Minister Klimatu, Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Profesor Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Organizatorzy Forum Gospodarki Energetycznej:

  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – utworzona w 1986 roku jednostka naukowo-badawcza wyspecjalizowana między innymi w badaniach
    i analizach sektora paliwowo-energetycznego. Instytut posiada kategorię „A” według oceny parametrycznej jednostek naukowych MNiSW. Badania prowadzone
    w Instytucie charakteryzują się interdyscyplinarnością i kompleksowością.
    Są wykonywane w pełnym cyklu − od badań podstawowych do aplikacji. Interdyscyplinarny charakter działalności Instytutu obejmuje w szczególności takie obszary badawcze, jak: energetyka, górnictwo, geologia i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, geofizyka i geofizyka stosowana.
  • Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej (SGEP) powstało w 1991 roku, skupia praktyków i teoretyków zainteresowanych zagadnieniami z zakresu ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego oraz szeroko rozumianej gospodarki energetycznej. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest stworzenie apolitycznego, interdyscyplinarnego forum wymiany myśli, idei i doświadczeń w dziedzinie gospodarki energetycznej poprzez inspirowanie, inicjowanie, realizowanie oraz rozwijanie różnych form wszechstronnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi oraz administracją publiczną i samorządową. Stowarzyszenie jest polską afiliacją międzynarodowego International Association for Energy Economics – IAEE.

POWYŻSZY ARTYKUŁ JEST KOMUNIKATEM PRASOWYM

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News