Emeryci
biznesinfo.pl
Autor Komunikaty prasowe - 12 Stycznia 2020

Po przekroczeniu konkretnych progów zmaleje twoja renta i emerytura. Lepiej ich nie przekraczaj

Emerytura to nie dla wszystkich seniorów czas na odpoczynek, wiele z nich decyduje się bowiem wówczas na pracę. Z danych ZUS wynika, że liczba takich osób znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat. “Osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę (nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego), powinny jednak uważać, aby ich świadczenie nie zostało zmniejszone lub zawieszone” - podaje “DGP”. W przepisach istnieją wszak limity, które może być przykre w skutkach.

Emerytura czy praca? Wielu seniorów decyduje się na to drugie

Emerytura w formie odpoczynku to opcja, z której coraz częściej rezygnują seniorzy, którym ona przysługuje. “Z raportu przygotowanego przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS wynika, że na koniec 2018 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 747,2 tys. osób, co oznacza 30 proc. wzrost na przestrzeni ostatnich czterech lat. W powyższym dokumencie możemy przeczytać również, że wśród pracujących emerytów więcej jest kobiet (56 proc.) niż mężczyzn (44 proc.)” - podaje “DGP”.

W związku z tym warto pamiętać, do jakiej kwoty można dorabiać na emeryturze, by nie uległa ona zmniejszeniu lub zawieszeniu.

Kogo dotyczą limity?

Przede wszystkim ograniczenia dotyczą emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli osoby pobierające wcześniejszą emeryturę. Dla kobiet jest to 60 lat, dla mężczyzn zaś 65. Osoby, które osiągnęły pełny wiek emerytalny mogą zaś zarabiać bez ograniczeń.

Zasiłek chorobowy dopiero po pół roku? ZUS każe czekać, Polacy pilnie szukają pomocyZasiłek chorobowy dopiero po pół roku? ZUS każe czekać, Polacy pilnie szukają pomocyCzytaj dalej

“Emeryci, którzy nie osiągnęli pełnego wieku emerytalnego zobligowani są do zawiadomienia ZUS o podjęciu przez nich pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. Do tego, w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty, powinni to uczynić niezwłocznie. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku ZUS może zażądać zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały takiej osobie i to aż za 3 lata wstecz” – tłumaczy Adam Walas, prawnik, Prezes Fundacji Smart Law, cytowany przez “DGP”.

Samo zaświadczenie to jednak nie wszystko. Rzeczone rozporządzenie mówi wszak, że emeryt i rencista jest zobowiązany powiadomić organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Podstawą do tego będzie ustalenie przez ZUS, czy świadczenie zostało wypłacone w prawidłowej wysokości.

Jakie przychody będą brane pod uwagę?

Jak podaje “DGP”, ZUS będzie brał pod uwagę przychody:

 • z pracy na podstawie stosunku pracy;
 • z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
 • z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
 • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia,
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej,
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • z pracy nakładczej;
 • z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • ze stypendium sportowego;
 • z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
 • z działalności wykonywanej za granicą;
 • z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.
Wielka zmiana w banku PKO. Dotknie aż 500 oddziałówWielka zmiana w banku PKO. Dotknie aż 500 oddziałówCzytaj dalej

“Jak informuje na swojej stronie ZUS przy ustalaniu przychodu, od którego zależy czy emerytura zostanie zmniejszona lub zawieszona uwzględnia się kwotę, od której oblicza się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (podstawa wymiaru składek)” - podaje “DGP”.

Limity

Zgodnie z przepisami z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118), w przypadku przekroczenia 70% następuje zmniejszenie emerytury lub renty. Do zawieszenia natomiast dochodzi w przypadku 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

“Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z dnia 13 listopada 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale wyniosło 4931,59 zł. Dla porównania: w drugim kwartale wynosiło ono 4839,24 zł, a w pierwszym 4950,94 zł” - podaje “DGP”.

Jedna Jedna "sprytna" zmiana i to NBP będzie łatał dziury w budżecie. Miliardy złotych przygotowaneCzytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

 1. Anna Jantar byłaby zachwycona. Wnuczka odziedziczyła cechy babci i mamy
 2. Skandal podczas 28. finału WOŚP. Zachowanie protestujących oburzyło mieszkańców
 3. IBERION grupą mediową przyszłości. Jakie wartości wyznaje firma?
 4. Już za dwa tygodnie na kierowców spadnie nowy obowiązek. Jeśli się nie zastosują zapłacą wysoką karę
 5. Do końca roku musisz mieć specjalne konto do rozliczeń z fiskusem. Ma je dopiero 200 tys. Polaków
 6. Wspaniała wiadomość. Emeryci dostaną dodatkowe pieniądze, wiemy dokładnie ile i kiedy

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News