Czym jest odprawa i komu przysługuje?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Czym jest odprawa i komu przysługuje?

Kiedy pracownik może otrzymać odprawę, a kiedy nie? Jakie są jej warunki przy zwolnieniu grupowym, a jakie przy indywidualnym? Jaka jest wysokość odprawy?

Czym jest odprawa?

Odprawa to rodzaj rekompensaty, którą dostaje pracownik zwolniony z pracy nie ze swojej winy. Jednak nie każdemu pracownikowi należą się dodatkowe pieniądze. Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika reguluje ustawa o zwolnieniach grupowych, która przewiduje, że warunkiem nabycia odprawy jest posiadanie statusu pracownika u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 osób, oraz utrata zatrudnienia z winy pracodawcy.

Odprawa a zwolnienia grupowe

Odprawa należy się pracownikom, którzy zostali zwolnieni z winy pracodawcy w drodze wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron w okresie nieprzekraczającym 30 dni. Do zwolnienia grupowego dochodzi w sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia w wymienionym okresie:

 • 10 pracowników, gdy zatrudnia mniej niż 100 osób,
 • 10% załogi, gdy w firmie pracuje co najmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
 • 30 pracowników, gdy zakład zatrudnia co najmniej 300 osób.

Kiedy przysługuje odprawa przy zwolnieniu indywidualnym?

Do otrzymania odprawy uprawnieni są nie tylko pracownicy zwalniani grupowo, ale również pracownicy zwalniani indywidualnie z winy tylko i wyłącznie pracodawcy – upadłość lub likwidacja pracodawcy, likwidacja określonych stanowisk pracy, niekorzystna sytuacja finansowa.

Komu nie przysługuje prawo do odprawy?

Odprawa nie przysługuje pracownikom:

 • tymczasowym,
 • mianowanym,
 • zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • którzy sami złożyli wypowiedzenie,
 • którzy zostają zwalniani z winy leżącej po stronie pracownika.

Jaka jest wysokość odprawy?

Wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wysokości wynagrodzenia, które otrzymywał zwalniany pracownik. Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracował u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy u danego pracodawcy pracował ponad 8 lat.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News