Czym jest i jak działa dźwignia finansowa?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Czym jest i jak działa dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa jest jednym ze sposobów pomnażania swojego kapitału na rynku walutowym. Dzięki niej niewielkim kosztem można uzyskać niezłe rezultaty, jednak transakcje przy użyciu dźwigni finansowej obarczone są wysokim ryzykiem.

Jak działa dźwignia finansowa?

Z powodu „mocy pomnażania” dźwignię finansową wykorzystuje się przede wszystkim w inwestycjach rynkowych, takich jak: inwestycje w akcje, kontrakty terminowe lub waluty. Aby móc skorzystać z dźwigni finansowej, należy znaleźć inwestora, który pomoże „dźwignąć” inwestycję.

Najczęściej pomocy szuka się w takim przypadku w banku. Bank udziela pożyczki, dzięki której siła inwestycyjna ulega zwiększeniu. Wzrost kapitału uzależniony jest od wskaźnika dźwigni finansowej – jeśli wskaźnik wynosi 1:10, bank wypłaci kwotę, dzięki której kapitał wzrośnie dziesięciokrotnie; jeśli wskaźnik wynosi 1:100, kapitał będzie stukrotnie większy; jeśli wskaźnik wynosi 1:500, kapitał będzie pięćsetkrotnie większy, itd.

Niezależnie od powodzenia inwestycji udzieloną przez bank pożyczkę będzie trzeba spłacić z odsetkami, ponieważ dźwignia finansowa jest oprocentowana przez bank.

Dźwignia finansowa na rynku Forex

Forex jest jednym z popularniejszych miejsc, gdzie używana jest dźwignia finansowa. Ponieważ zmiany kursów walut nie są znaczące, inwestowanie w kontrakty terminowe bez wykorzystywania mechanizmu dźwigni finansowej nie byłoby opłacalne dla szerokiego grona inwestorów, a korzystaliby na tym jedynie inwestorzy posiadający znaczny kapitał początkowy.

Forex to rynek finansowy niezależny od giełdy papierów wartościowych. Przedmiotem obrotu na tej giełdzie są waluty. Graczami są tu nie tylko banki i duże organizacje międzynarodowe, ale również klienci indywidualni. Forex działa w systemie 24/7 w przestrzeni międzybankowej za pośrednictwem Internetu. Dzięki zastosowaniu mechanizmu dźwigni finansowej na Forexie można osiągać wysokie stopy zwrotu.

Wykorzystanie dźwigni finansowej można prześledzić na przykładzie inwestora, który na Forexie dokonuje zakupu euro za złotówki. Kapitał własny inwestora – depozyt – to 1 000 PLN, kurs EUR/PLN wynosi 4,5000 (1 EUR kosztuje 4,50 PLN). Inwestor zamierza nabyć 30 000 EUR. Całkowita wartość transakcji wynosić będzie:

30 000 EUR x 4,50 PLN = 135 000 PLN

Inwestor posiada jedynie 1 000 PLN kapitału własnego, zamierza więc skorzystać z dźwigni finansowej wynoszącej 1:100. Kwota, jaką będzie potrzebował na zawarcie transakcji, to:

135 000 PLN : 100 = 1 350 PLN

Na tym przykładzie doskonale widać, jakie korzyści wynikają z zastosowania mechanizmu dźwigni finansowej.

Gdyby kurs euro wzrósł z 4,5000 do 4,5200, oznaczałoby to, że inwestor zarobił na każdym euro w kontrakcie 2 grosze, a całkowity zysk inwestora wyniósłby:

30 000 EUR x 0,02 PLN = 600 PLN

Należy pamiętać, że im większa stopa zwrotu z inwestycji, tym większe ryzyko inwestora.

Szerokie wykorzystanie dźwigni finansowej

Dźwignia finansowa ma zastosowanie nie tylko na rynku walutowym. Bardzo dobrze sprawdza się również przy obrocie akcjami na giełdzie papierów wartościowych. Inwestor dysponujący niewielkimi środkami na rozpoczęcie inwestycji na giełdzie może wiele zyskać, stosując właśnie mechanizm dźwigni finansowej. Ale wraz ze wzrostem stopy zwrotu, zwiększa się ryzyko utraty wszystkich środków.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News