Czym jest dodatek stażowy i komu przysługuje?
pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Czym jest dodatek stażowy i komu przysługuje?

Dodatek stażowy, zwany także „dodatkiem za wysługę lat”, jest kwotą, o jaką wzrasta pensja pracowników budżetówki po przepracowaniu określonej liczby lat. Co istotne, w przypadku jednostek budżetowych wypłacenie dodatku jest obowiązkowe, gdy pracownik posiada odpowiedni staż pracy. W prywatnych przedsiębiorstwach również zdarza się, że pracodawca decyduje się docenić za pomocą dodatku stażowego czyjąś wieloletnią pracę dla firmy. Wówczas jest to jednak gest dobrej woli, a nie obowiązek zatrudniającego. Ile lat należy przepracować, by otrzymać dodatek stażowy? Ile wynosi jego wartość? Komu przysługuje?

Komu przysługuje dodatek stażowy?

Jeszcze niedawno, czyli około dwudziestu, trzydziestu lat temu, dodatek stażowy otrzymywali pracownicy niemal wszystkich przedsiębiorstw. Najdłużej związani z firmą mogli liczyć na na comiesięczny stały dodatek rosnący wraz z upływem lat. Warto było więc zostać w jednej firmie na dłużej. Obecnie, ze względu na to, jak zmieniła się kultura pracy, jak również na fakt, że mało kto decyduje się obecnie spędzić wiele lat w jednym zakładzie, dodatek stażowy pozostaje przywilejem instytucji budżetowych.

Co ciekawe, Kodeks pracy nie zawierał przepisów wskazujących, że długoletnia praca w jednym przedsiębiorstwie automatycznie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia w postaci dodatku stażowego. W 2020 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wprowadzająca definicję dodatku stażowego, która precyzowała niejasne i nieokreślone wcześniej kwestie związane z dodatkiem stażowym.
Zgodnie z treścią nowelizacji dodatek stażowy to: „dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę."

UWAGA! Osoby korzystające z zasiłku macierzyńskiego nie mogą pobierać równocześnie dodatku stażowego. Jednak okres, gdy pracownik przebywa na urlopie lub korzysta z urlopu macierzyńskiego, jest wliczany do czasu pracy i brany pod uwagę przy obliczaniu okresu pracy niezbędnego do otrzymania dodatku stażowego.

Poniżej przedstawiamy niektóre grupy zawodowe, którym przyznawany jest zwyczajowo dodatek stażowy. Są to:

  • nauczyciele,
  • pielęgniarki,
  • urzędnicy,
  • żołnierze,
  • pracownicy sądów i prokuratur,
  • policjanci,
  • kolejarze,
  • pracownicy instytucji kultury.

Ile wynosi dodatek stażowy?

Zasady przyznawania dodatku różnią się w zależności od grupy zawodowej. W przypadku pracownika samorządowego wystarczy jedynie pięć lat pracy na stanowisku, aby otrzymał dodatek do comiesięcznej pensji. Pierwotna wysokość dodatku to pięć procent wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wartość dodatku rośnie o jeden procent, aż osiągnie dwadzieścia procent wartości wypłaty.

Dodatek stażowy a wynagrodzenie minimalne

Wspomniana już nowelizacja precyzująca określenie „dodatek stażowy” zawiera również inną, ważną regulację. Jak dotąd dodatek stażowy był uwzględniany w obliczeniach związanych z płacą minimalną, do której go wliczano. System ten wydawał się jednak niesprawiedliwy, ponieważ, ze względu na zmieniającą się wartość płacy minimalnej, mógł prowadzić do sytuacji, w której nowo zatrudniona osoba zarabiałaby więcej niż osoba o dużym stażu pracy. By zaradzić tej sytuacji i zareagować na wzburzenie doświadczonych pracowników oświaty, w nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników znalazł się fragment wykluczający dodatek stażowy do kwoty wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej, osoby zatrudnione w sektorze publicznym otrzymają większą kwotę w ramach dodatku za staż pracy. Według szacunków w 2020 roku zyskali oni ok. 200 zł miesięcznie więcej.

Dodatek stażowy. Jak wyliczany jest dodatek stażowy?

Niejasna może pozostawać kwestia obliczania dodatku stażowego. Czy powinno się uwzględniać czas, który dana osoba przepracowała w konkretnej firmie? A może liczy się stanowisko? Co w sytuacji, gdy ktoś pracuje na kilka etatów? By prawidłowo określić dodatek stażowy, należy uwzględnić wszystkie okresy pracy uprawniające do otrzymania dodatku. Nie musi być to okres pracy u jednego pracodawcy – liczą się również równoległe etaty oraz poprzednie prace, pod warunkiem, że były wykonywane w tym samym zawodzie.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News