Czy urząd skarbowy może zablokować konto
pixabay.com
Autor Natalia Godek - 19 Stycznia 2021

Czy urząd skarbowy może zablokować konto? Sprawa nie jest taka oczywista

Czy urząd skarbowy może zablokować konto? Kwestia ta chodzi po głowie osobom, które nie wywiązały się z zaległych płatności i mogą grozić im różne konsekwencje. Warto wiedzieć czy instytucja może zająć rachunek oraz jak wpłynie to na naszą przyszłą współpracę z bankiem.

Czy urząd skarbowy ma wgląd do naszego konta?

Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nasze rachunki bankowe mogą być sprawdzane przez urząd skarbowy. Jednak nie warto stresować się na zapas, ponieważ jest to dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. Podstawowym powodem, który uprawnia instytucję do sprawdzenia naszego konta jest postępowanie podatkowe, którego celem jest określenie wymiaru podatku. Procedura wszczęcia postępowania następuje zazwyczaj po stwierdzeniu nieprawidłowości w rozliczeniu podatkowym po przeprowadzonej kontroli.

Warto wiedzieć także, że bank zobowiązany jest udzielić instytucjom informacji z zakresu posiadanych rachunków bankowych lub oszczędnościowych, pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków.

Ponadto również może informować o zawartych umowach kredytowych, pożyczkach pieniężnych, umowach depozytowych, a także o nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, o ich obrocie oraz o obrocie wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Czy urząd skarbowy może zablokować konto?

Nieuregulowanie zobowiązania podatkowego czyni nas dłużnikami urzędu skarbowego, co z kolei jest podstawą do zajęcia naszego konta przez komornika. Powodem takich działań mogą być między innymi nieopłacone mandaty, uchylanie się od płacenia podatku rolnego, nieuregulowane opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. O wszczęciu postępowania zostaniemy powiadomieni listownie.

Blokada rachunku bankowego oznacza ograniczenie praw użytkownika do dysponowania środkami. Właściciel konta nie może wypłacać kwot wyższych niż zajęta wierzytelność. Warto pamiętać, że blokada traci ważność dopiero po spłacie całego zadłużenia.

Co ważne, użytkownik może wypłacić ze swoich prywatnych kont tak zwaną “kwotę wolną od zajęcia”, która odpowiada trzem przeciętnym pensjom. Po spłaceniu zadłużenia warto upewnić się w urzędzie czy do banku zostało skierowane pismo o zakończeniu procesu.

Warto mieć na uwadze fakt, że zajęcie konta przez urząd może negatywnie wpłynąć na relacje z bankiem. Placówka może odmówić na przykład wystawienia kredytu w przyszłości.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News