Czy podatek katastralny zostanie wprowadzony w Polsce?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Czy podatek katastralny zostanie wprowadzony w Polsce?

Czym jest podatek katastralny? Kiedy można spodziewać się wprowadzenia go w Polsce? Czym różni się od podatku od nieruchomości i kto może zostać zwolniony?

Co to jest podatek katastralny?

Podatek katastralny pobiera się od właścicieli nieruchomości w wielu krajach Unii Europejskiej. Różni się on jednak od obowiązującego obecnie w Polsce podatku od nieruchomości.

Podatek katastralny a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obowiązujący w Polsce ustalany jest na podstawie powierzchni posiadanej nieruchomości. W rzeczywistości jest on pobierany od gruntu, na którym owa nieruchomość się znajduje. Jest to podatek lokalny, którego stawkę ustalają samorządy terytorialne. Wynosi on zazwyczaj kilkaset złotych w skali roku. Górna granica podatku jest określona w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Z kolei podatek katastralny pobierany jest od właścicieli nieruchomości. Podstawą opodatkowania jest wartość nieruchomości. Na wartość danej nieruchomości mają wpływ nie tylko powierzchnia, ale również:

  • lokalizacja,
  • stan techniczny,
  • standard,
  • kubatura,
  • stan prawny.

Dlatego też wprowadzenie podatku katastralnego podwyższy wysokość daniny wobec samorządów z kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Jeśli podatek katastralny zostanie wprowadzony, zastąpi obowiązujący podatek od nieruchomości.

Jakie są zalety podatku katastralnego?

Z perspektywy samorządu niewątpliwą zaletą jest zwiększenie dochodów gminy, a co za tym idzie: rozwój gminy, rozwój gospodarki przestrzennej, rozbudowa infrastruktury itp.

Ponadto stworzenie bazy informacji o nieruchomościach będzie miało przełożenie na bezpieczeństwo transakcji w obrocie nieruchomości, będzie stanowiło ułatwienie dla celów ubezpieczeniowych czy sprzyjało zapobieganiu inwestowaniu spekulacyjnemu.

Dlaczego nie wprowadza się podatku katastralnego w Polsce?

Podatek katastralny niechybnie doprowadzi do zwiększenia zobowiązania podatkowego, co zawsze powoduje niezadowolenie społeczne. Poza tym wzrosłyby również cena najmu nieruchomości. Zapewne nastąpiłaby „zapaść” związana z zaniechaniem inwestowania w remonty i modernizację nieruchomości z powodu obawy o wzrost wartości nieruchomości.

Wdrożenie podatku katastralnego niesie za sobą również konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych i stworzenia rozbudowanego systemu informatycznego do gromadzenia danych dotyczących poszczególnych nieruchomości.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News