Czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony?

Przy umowie o pracę na czas określony termin jej zakończenia jest zawarty w umowie. Zawsze jednak może pojawić się potrzeba jej wcześniejszego rozwiązania. Co trzeba spełnić, aby możliwe było jej wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Zakończenie umowy o pracę na czas określony wyznacza konkretna data wskazana w umowie. Możliwe jest oczywiście wypowiedzenie umowy zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, we wcześniejszym, niż zaznaczono w umowie, terminie oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Oczywiście, w szczególnych przypadkach istnieje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy na czas określony w trybie natychmiastowym jest możliwe w przypadku winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinionych. Pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Pracownik i pracodawca mogą zakończyć współpracę poprzez podpisanie porozumienia stron.

Jak należy dostarczyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony należy dostarczyć w sposób jednoznacznie pozwalający na zapoznanie się z jego treścią przez stronę, do której wypowiedzenie jest skierowane. W przypadku odmowy odebrania wypowiedzenia przez pracownika pracodawca powinien dopełnić obowiązku udokumentowania próby dostarczenia pisma. Może na przykład wysłać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony listem poleconym.

Czy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony przysługują dni wolne?

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony pracownik ma obowiązek wykorzystania wszystkich przysługujących mu dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracodawca udzieli mu urlopu. Jest to dobrowolna decyzja pracodawcy. Za niewykorzystany urlop jednak pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny.

W przypadku okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony trwającego przynajmniej dwa tygodnie pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy:

  • 2 dni robocze przy okresie wypowiedzenia wynoszącym dwa tygodnie,
  • 2 dni przy okresie wynoszącym miesiąc,
  • 3 dni przy okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News