Czternasta emerytura zasili konta osób uprawnionych już w listopadzie bieżącego roku
Marek BAZAK/East News
Autor Wiktoria Pękalak - 15 Lutego 2021

Czternasta emerytura coraz bliżej. Większość uprawnionych otrzyma świadczenie w pełnej kwocie

Czternaste emerytury mają być wypłacane już od listopada 2021 roku. Większość Polaków otrzyma świadczenie w pełnej kwocie. W jaki sposób dodatkowe świadczenia będą wypłacane i co trzeba zrobić, by otrzymać czternastą emeryturę?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Komu przysługuje czternasta emerytura
  • Co trzeba zrobić, by otrzymać świadczenie
  • Kto otrzyma pełną kwotę czternastej emerytury

Czternaste emerytury już w listopadzie

Czternaste emerytury mają być wypłacane już od listopada 2021 roku. Wypłata dodatkowego świadczenia ma odbywać się na zasadach podobnych jak corocznie wypłacane dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci tzw. trzynastek.

W przypadku czternastych emerytur obowiązuje jednak ograniczenie liczby osób uprawnionych. Do uzyskania świadczenia w pełnej kwocie uprawnione są osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, przekazało ministerstwo. Oznacza to, że czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Dodatkowe świadczenie będzie przysługiwało osobom, które w dniu 31 października 2021 r. będą mieć już prawo do świadczeń określonych w projektowanej ustawie.

Komu przysługuje czternasta emerytura?

Dodatkowe świadczenie ma przysługiwać osobom otrzymującym emerytury i renty w systemie powszechnym, rolnikom, służbom mundurowym, osobom otrzymującym emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz osobom, które pobierają renty inwalidów wojennych i wojskowych.

W przypadkach, w których nastąpi zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia, uprawnionym osobom będzie przysługiwało jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Czternasta emerytura ma przysługiwać także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba.

Jak uzyskać czternastą emeryturę?

Osoby uprawnione do otrzymania dodatkowego świadczenia nie muszą robić zupełnie nic, by czternasta emerytura trafiła na ich konto, ponieważ "czternastki" będą wypłacane z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w listopadzie 2021 r. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników), podaje ministerstwo.

Decyzje w sprawie czternastych emerytur będą wydawać i wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy, decyzja o wydaniu świadczenia i wypłata będzie leżała w gestii ZUS-u.

Miliardy złotych dla emerytów

Ministerstwo szacuje, że koszt wypłaty czternastej emerytury wyniesie 11,4 mld zł. Środki na wypłatę 14. emerytury zostały zabezpieczone w planie Funduszu Solidarnościowego w 2021 r., przekazało ministerstwo.

Świadczenia ma wpłynąć na konta 9,1 mln świadczeniobiorców (czyli 93,76 proc. ogółu), w tym 7,9 mln osób uprawnionych otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury).

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News