Co warto wiedzieć na temat urlopu na żądanie?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Co warto wiedzieć na temat urlopu na żądanie?

Czym jest urlop na żądanie i jak zgłosić go pracodawcy? Czy jest tożsamy z urlopem wypoczynkowym oraz czy za urlop na żądanie przysługuje wynagrodzenie? Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie?

Czym jest urlop na żądanie?

Urlop na żądanie regulowany jest Kodeksem pracy, który mówi, że „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

Łączny wymiar urlopu na żądanie nie może przekroczyć 4 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Czy urlop na żądanie można wykorzystać jako czas wypoczynku?

W myśl Kodeksu pracy urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, nie zwiększa jego wymiaru w roku kalendarzowym. Różnicą między klasycznym urlopem wypoczynkowym a urlopem na żądanie jest inna procedura zgłaszania urlopu pracodawcy. Urlop na żądanie nie przechodzi na następny rok. Pracownik, który w danym roku wykorzystał cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy, nie może ubiegać się o urlop na żądanie.

Jakie wynagrodzenie przysługuje za urlop na żądanie?

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, przysługuje za niego zatem wynagrodzenie takie samo, jak za urlop wypoczynkowy.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Zgłoszenie żądania udzielenia urlopu powinno, zgodnie z Kodeksem pracy, nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Pracodawca natomiast jest zobowiązany do udzielenia urlopu na żądanie pracownikowi i w terminie wskazanym przez pracownika.

W niektórych sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, szczególnie w sytuacji, gdy obecność pracownika decyzyjnego jest konieczna w zakładzie pracy.

Oczywiście nie należy na własną rękę, bez zgody na urlop ze strony pracodawcy, nie stawiać się do pracy, ponieważ będzie to skutkować nieusprawiedliwioną nieobecnością. O ile więc to możliwe, urlop na żądanie należy zgłosić wcześniej niż w pierwszym dniu urlopu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News