Co to jest służebność przesyłu?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Co to jest służebność przesyłu?

Czym jest służebność przesyłu? Jak ustanowić służebność przesyłu? Czy właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie? Co na ten temat mówią przepisy?

Co to jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu dotyczy linii przesyłowych transportujących energię, gaz, wodę itp. Ponieważ nie jest możliwe, żeby właściciel takich instalacji był właścicielem wszystkich nieruchomości, przez które przebiegają, jest konieczne ustanowienie służebności przesyłu. Umożliwia to przedsiębiorcy przesyłowemu legalne i zgodne z prawem korzystanie z nieruchomości należących do innych właścicieli. Nieruchomością, która jest obciążona służebnością przesyłu, może być lokal lub działka gruntowa i to właśnie najczęściej grunty są obciążone służebnością.

W myśl przepisów urządzenia przesyłowe znajdujące się na działce czy budynku nie są własnością właściciela tej działki czy budynku, a należą do przedsiębiorcy przesyłowego.

Jak ustanowić służebność przesyłu?

Podstawowym środkiem ustanowienia służebności przesyłu jest umowa zawierana między właścicielem gruntu czy budynku a przedsiębiorcą przesyłowym. Zawarcie umowy możliwe jest także w przypadku nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Umowa powinna dokładnie określać, w jaki sposób przedsiębiorca przesyłowy będzie korzystał z urządzeń i instalacji. Natomiast właściciel nieruchomości powinien zwrócić szczególną uwagę na postanowienia dotyczące uprawnień przedsiębiorcy, np. kiedy i w jakich okolicznościach pracownicy przedsiębiorcy i osoby trzecie mogą wchodzić na obciążoną nieruchomość.

Odszkodowanie za służebność przesyłu

Za służebność przesyłu należy się wynagrodzenie. Jest to związane między innymi ze spadkiem wartości nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu. Zazwyczaj wynagrodzenie takie ma charakter świadczenia wypłacanego miesięcznie. Wyliczeniem należnego wynagrodzenia zajmują się biegli sądowi. Wynagrodzenie powinno odpowiadać stopniowi ingerencji w prawo własności, wartości nieruchomości i stratom właściciela wynikającym z uszczuplenia jego własności, a także przewidywanemu czasowi trwania służebności. Wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Odszkodowania za bezumowne korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości dochodzić należy w sądzie. W tym przypadku właściciel nieruchomości może domagać się wypłaty wynagrodzenia wstecz, maksymalnie za 10 lat. Odszkodowanie takie wypłacane jest w formie jednej kwoty, a nie w formie miesięcznej, jak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia. Odszkodowanie jest zwolnione od obowiązku podatkowego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News