Co to jest assessment center?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Co to jest assessment center?

Podczas rekrutacji spotykamy się z pytaniami i rozmaitymi metodami weryfikacji umiejętności pracownika. Jedną z nich jest assessment center. Na czym polega? Jakie są zalety tej metody? Czy assessment center jest skuteczne?

Co to jest assessment center?

Assessment center to metoda weryfikacji zawodowej. Jest jedną z nowoczesnych metod rekrutacji. Diagnozuje potencjał i weryfikuje kompetencje zawodowe kandydatów. Metodę tę stosuje się przede wszystkim przy rekrutacji na stanowiska kierownicze oraz specjalistyczne. Zaletą assessment center jest wielowymiarowość oceny kandydata.

Na czym polega metoda oceny assessment center?

Podczas sesji assessment center kandydaci w wyznaczonym czasie (4-6 godzin) wykonują określone zadania. Sesje mogą być indywidualne lub może brać w nich udział grupa kandydatów wyłoniona w poprzednim kroku rekrutacji. Kandydatów oceniają asesorowie, czyli specjalnie przeszkolone osoby, które kontrolują przebieg sesji. Mogą to być specjaliści ds. HR lub konsultanci personalni.

Zadania wykonywane podczas assessment center mają na celu sprawdzenie kompetencji kandydatów przydatnych na wybranym stanowisku.

Zadania wykorzystywane w assessment center

Do najczęściej wykorzystywanych zadań assessment center zalicza się:

 • in basket (koszyk zadań) – uczestnik otrzymuje szereg zadań i informacji, które musi poukładać i rozwiązać w krótkim czasie. Jest to symulacja pracy menedżera przeciążonego codzienną pracą. Za pomocą tego zadania sprawdza się umiejętność delegowania, ustalania priorytetów oraz pracy pod presją czasu;
 • gry symulacyjne (grupowe) – uczestnicy wcielają się w różne wylosowane wcześniej role – managera, lidera lub specjalisty, każdy kandydat otrzymuje listę celów do zrealizowania, ocenie podlega komunikatywność, skuteczność, asertywność i zdolności negocjacyjne;
 • prezentacja – kandydat przygotowuje i wygłasza krótkie publiczne wystąpienie na określony w instrukcji lub wybrany przez siebie temat; dzięki temu zadaniu określa się umiejętność radzenia sobie z natłokiem informacji i ich uporządkowaniem, komunikatywność, odporność na stres i sposób interakcji;
 • dyskusje – sprawdzają umiejętności miękkie kandydatów, współpracę i pracę w grupie;
 • case study (analiza przypadku) – wspólna analiza przypadku i zaproponowanie jego rozwiązania – za pomocą tego zadania asesorzy sprawdzają umiejętności analityczne, merytorykę oraz zdolność podejmowania szybkich decyzji.

Kompetencje kandydatów bada się również poprzez kwestionariusze psychologiczne – testy: zdolności, inteligencji, twórczego myślenia, diagnozujące konkretne umiejętności, osobowości, temperamenty, procesy poznawcze.

Jakie są zalety assessment center?

Do zalet metody assessment center można zaliczyć:

 • możliwość sprawdzenia kandydatów w trakcie zadań związanych z codzienną pracą, a nie tylko na podstawie ich deklaracji dotyczących własnego funkcjonowania zawodowego,
 • wielowymiarowość – ocena za pomocą wielu skal i wskaźników,
 • obiektywność – decyzję podejmuje zespół asesorów, a nie pojedynczy rekruter,
 • dostosowanie zadań i kryteriów oceny do wymagań konkretnej firmy i stanowiska,
 • możliwość oceniania zarówno słabych, jak i mocnych cech kandydata,
 • zaangażowanie w proces rekrutacji przyszłych współpracowników czy przełożonych,
 • możliwość jednoczesnej oceny kilku osób.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News