odliczenia od podatku
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Co można odliczyć od podatku? Jak to zrobić? Zasady

Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadamy wiele przywilejów, natomiast z tego tytułu wynikają również zobowiązania. Jednym z przykładów właśnie takich zobowiązań jest odprowadzanie przymusowej, bezzwrotnej i obligatoryjnej daniny czyli podatku. Z reguły zawsze chcielibyśmy odprowadzać jak najmniej podatku, pomocne w takiej sytuacji mogą okazać się odliczenia od podatku lub ulgi. Co w takim razie można odliczyć od podatku? Jak to zrobić? Ile pieniędzy można zyskać?

Co można odliczyć od podatku? Czym jest ten proces? Podstawy

Prowadząc działalność gospodarczą lub osiągając dochody z pracy na etatu lub zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym, jesteśmy zobligowani do składania rocznych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Co istotne, ustawa o PIT przewiduje wiele ulg a także odliczeń, z których można, a nawet należy skorzystać. Zatem czym jest odliczenie od podatku?

Odliczeniem od podatku nazywamy możliwość odpisania kwoty od podatku poprzez spełnienie odpowiednich wytycznych opisanych szczegółowo w ustawie odliczeń od podatku, która co roku jest aktualizowana przez rządzących. Celem końcowym odliczenia od podatku jest zmniejszenie wagi podatku przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokości bez względu na osiągane dochody przez podatnika.

Co można odliczyć od podatku? Jakie formy odliczeń od podatku istnieją w Polsce?

W myśl polskiego prawa od podatku można odliczyć przede wszystkim składki. Do stosunkowo często spotykanych form odliczeń od podatku należą trzy elementy.

 1. Składki płacone na ubezpieczenia społeczne zezwalają na zmniejszenie podatku dochodowego o wartość składek, które zostały pobrane w danym roku podatkowym przez podatnika.
 2. Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego, czyli możliwość odliczenia 1% podatku, który został wyliczony w rocznym zeznaniu podatkowym. Pieniądze można następnie przekazać na rzecz wybranej organizacji. Celem przekazania 1% podatku należy w zeznaniu podatkowym dołączyć wniosek, w którym zawarta jest nazwa organizacji, a także numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uwaga! Niezwykle ważnym jest, aby zeznanie podatkowe zostało złożone „na czas” tj. do 30 kwietnia, w przeciwnym wypadku wniosek o przekazanie 1% w ogóle nie zostanie zaakceptowany.
 3. Ulga rodzinna to odliczenie odpowiedniej kwoty na każde dziecko posiadane przez podatnika od podatku dochodowego, po dokonaniu odpowiednich odliczeń na składki zdrowotne. W sytuacji gdy podatnik posiada większą ilość potomnych kwota odliczana jest iloczynem liczby dzieci na utrzymaniu a także dwukrotności kwoty pomniejszającej daninę, którą określa ustawa. Należy nadmienić, że odliczenie z tytułu ulgi rodzinnej możliwe jest do wielkości podatku oraz powiązane jest z wychowywaniem własnego lub adoptowanego dziecka.

Nie każdy może odliczyć koszty od podatku w omawianej sytuacji. Odliczenia z tytułu ulgi rodzinnej dotyczą osób, które:

 • są małoletnie,
 • otrzymują tak zwany zasiłek pielęgnacyjny,
 • nie skończyły 25 roku życia oraz nadal posiadają status ucznia, a w roku podatkowym nie pozyskały dodatkowych dochodów – wyjątkiem są pobierane renty, dochody zwolnione z podatku dochodowego a także dochody w wysokości, które nie obligują do odprowadzenia podatku dochodowego.

Odliczenia podatkowe wypadają dużo korzystniej dla podatnika, niż te uznawane od dochodu, dlatego że kwota odliczenia powoduje pomniejszenie naliczonego już podatku. Od podatku można również odliczyć następujące koszty:

 • ulgi powiązane ze szkoleniem uczniów,
 • podatki z zagranicy,
 • wydatki ponoszone na cele mieszkaniowe,
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez właściciela gospodarstwa domowego, który zawarł umowę o charakterze aktywizacyjnym z bezrobotnym.

Co można odliczyć od podatku? Podatek od towarów i usług. Zasady

W sytuacji gdy naliczony podatek przewyższa podatek należny, to podatnik ma prawo do zwrotu nadwyżki tj. różnicy między podatkiem naliczonym i należnym. Odliczenia podatku o charakterze naliczonym muszą być ściśle skorelowane z dokonywanymi czynnościami opodatkowania, ponieważ ustawa o podatku VAT nakreśla liczne wyjątki, które zezwalają na odliczenie podatku naliczonego w momencie gdy nie był on powiązany z czynnościami dotyczącymi dopodatkowań. Ogólnie do podatków naliczonych zalicza się:

 • sumę kwot podatków w fakturach, które podatnik otrzymał,
 • sumę kwot podatków, które zostały wykazane w dokumentach dotyczących importu,
 • zwrot podatku objętego ryczałtem,
 • kwotę podatku należnego z tytułu importu,
 • kwotę podatku należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Jak precyzuje ustawa o podatku VAT, danina o charakterze naliczonym może zostać finalnie odliczona od podatku na podstawie faktur lub duplikatów, jak również na podstawie dokumentów celnych. Uwaga! W przypadku faksu lub kserokopii faktury koszt nie może zostać odliczony, ponieważ kopie faktury nie stanowią potwierdzenia zawarcia transakcji między przedsiębiorcami, co tym samym oznacza, że kopie nie stanowią potwierdzenia zdarzeń gospodarczych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News